Marne college: Internationale GEO-WATER projectweek succesvol

BOLSWARD - In de week van maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei werden er vele grenzen verlegd tijdens projectweek GEO-WATER op het Marne college te Bolsward.

Een succesvol internationaal project waar tijdens de projectweek gezamenlijk werd gewerkt aan een ‘real assignment’ van Wetterskip Fryslân door leerlingen uit China, Tsjechië, Duitsland, Baarn, Leiden en Bolsward. De buitenlandse leerlingen verbleven deze week bij gastgezinnen en draaiden volledig mee in het programma van de projectweek. Leerlingen met een Maatschappij & Natuur profiel van het Marne College en de groep ‘Internationals’ werkten aan een uitdagende opdracht die werd opgezet door het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid), Wetterskip Fryslân en bovenbouw vakdocenten van het Marne college. Het project: ‘Dijk van een Toekomst’ behelsde een onderzoeksopdracht die uiteindelijk qua resultaat resulteerde in presentaties op vrijdag 12 mei tijdens de GEO-WATER afsluiting. Hier werd duidelijk dat het de leerlingen gelukt is om verschillen in taal en cultuur te overbruggen en zo te komen tot een gezamenlijke conclusie. De vijf samengestelde adviesbureaus presenteerden hun onderzoeksresultaten op het gebied van waterkwaliteit en ontwerpen voor een 'Dijk voor de toekomst' met veel enthousiasme ieder op hun eigen manier. Een deskundige jury oordeelde dan ook dat er zichtbaar hard gewerkt is en dat er zeker bruikbare elementen voor de praktijk naar voren zijn gekomen. De wateronderzoeken toonden aan dat het Wetterskip Fryslân nog veel werk heeft te verrichten op het gebied van waterkwaliteit, het gehalte chloride en fosfaat zit in ieder geval rondom Bolsward nog te ver boven de norm. Dhr. Feenstra van Wetterskip Fryslân sprak zich lovend uit en wees de leerlingen op een mooie toekomst mochten zij later kiezen voor een studie als civiel ingenieur of in het watermanagement. En anders is er voor hen ook in de recreatieve sector wel een toekomst weggelegd, want in veel dijk-ontwerpen werden watermanagement, energieopwekking, natuurbehoud en recreatie gecombineerd. Van vismigratiekanalen en vakantiehuisjes verwerkt in de waterkering tot solarbomen op de dijk. Er kwamen veel creatieve en inventieve ideeën voorbij. In de jury zaten ook vertegenwoordigers van Erasmus+ en het Elos netwerk. Als internationaliseringsexperts waren zij onder de indruk van de prestaties van de leerlingen. De GEO-WATER projectweek op het Marne college is een opmaat naar een groots opgezet internationaal jeugdwatercongres tijdens Culturele Hoofdstad op 16 juni 2018. Hier zal het Marne college ook zeker van de partij zijn. Daarnaast versterkt het Marne college haar internationale banden en zullen er, naast de bestaande uitwisselingsprogramma’s, volgend jaar ook leerlingen voor een uitwisseling naar China vertrekken. Een aantal Chinese studenten van partnerschool Changzhou en hun schoolleidster, mevrouw Wen, waren tijdens de GEO-WATER projectweek in Bolsward aanwezig en zij waren onder de indruk van de gastvrijheid die hen ten deel viel. Zij beloofden nu al dat ze met diezelfde gastvrijheid de Friese leerlingen in China zullen ontvangen.