Ruim negentig kaatsers in Kimswerd

KIMSWERD - Het veld van Kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd was zaterdag het strijdtoneel voor de federatiewedstrijd voor jeugdkaatsers.

Met maar liefst 92 enthousiaste kaatsers en kaatssters op het veld is er gespeeld in vijf categorieën. Iets na zes uur werden de prijzen uitgedeeld en gingen de winnaars naar huis met de fraaie kransen gemaakt door Feikje van der Duim. De uitslagen: Welpenjongens en meisjes Winnaarsronde 1e prijs: Tymen Bijlsma (Bolsward) en Ymke van der Brug (Schettens) 2e prijs: Edwin Arjen Yska (Bolsward) en Jochem RIjpma (Kimswerd) 3e prijs: Lieuwe van der Kamp (Nijland) en Lieke Tuinier (Makkum Verliezersronde 1e prijs: Thomas Tolsma (Arum) en Hidde Reitsma (Exmorra) 2e prijs: Jan-Friso Anema (Arum) en Femke Smits (Witmarsum) Pupillen Meisjes Winnaarsronde 1e prijs: Hilde Stremler (Exmorra) en Amarins van Althuis (Arum) 2e prijs: Minke Rienstra (Nijland) en Nynke Rijpma (Kimswerd) 3e prijs: Marit Feenstra (Exmorra) en Mara Konst (Arum) Verliezersronde 1e prijs: Petra Brouwer (Arum) en Aukje Sieperda (Witmarsum) 2e prijs: Inge Blanke (Bolsward) en Laura Poelmans (Bolward) Pupillen Jongens Winnaarsronde 1e prijs: Jari van Malsen (Makkum) en Marc Jorna (Arum) 2e prijs: Jurre Reitsma (Exmorra) en Redmer Abma (Exmorra) 3e prijs: Jesse van der Heide (Arum) en Roy de Vries (Arum) Verliezersronde 1e prijs: Mathijs Buma (Arum) en Rogier Feenstra (Bolsward) 2e prijs: Mark Okkema (Witmarsum) en Erik Popma (Schraard) Schoolmeisjes Winnaarsronde 1e prijs: Judith Bosch (Arum) en Noa Elzinga (Bolsward) 2e prijs: Alberdine Groen (Makkum) en Elke de Witte (Makkum) Verliezersronde 1e prijs: Lisanne Leijenaar (Bolsward) en Martzen Gerbrandy (Nijland) 2e prijs: Emma Lok (Bolsward) en Lynette Ypeij (Witmarsum) Schooljongens Winnaarsronde 1e prijs: Jari Visser (Witmarsum) en Hylke Talsma (Achlum) 2e prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward) en Marwin Tolsma (Arum) Verliezersronde 1e prijs: Jan Johannes van der Kamp (NIjland) en Collin Baarda (Witmarsum) 2e prijs: Pieter den Breejen (Arum) en Rutger Veenstra (Nijland)