Lezing van Henk G. Kamsma in Galerie Badweg 3

BOLSWARD -   Galerie Badweg 3 organiseert op zondag 21 mei (aanvang: 15.00 uur) een lezing met de titel ‘Een onvermijdelijk toeval’, waarin kunstenaar Henk G. Kamsma vertelt over zijn werk, de achtergronden ervan en zijn drijfveren.

Kamsma put inspiratie uit het denken van de fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty. ‘Er bestaat geen waarheid die voor altijd kan worden vastgelegd, er kan geen absolute waarheid bestaan: een absolute waarheid is even irreëel als een absolute onwaarheid.’