Bolswarder ondernemers: verder met veiligheid

BOLSWARD - Veilige en verzorgde bedrijventerreinen zijn een visitekaartje voor de stad. Daarom hebben ondernemers in Bolsward opnieuw afspraken gemaakt met de politie, de brandweer en de gemeente over onderwerpen als inbraakpreventie en brandveiligheid.

De afspraken maken deel uit van het zogeheten ‘convenant Keurmerk Veilig Ondernemen’, dat donderdag werd ondertekend door Rob Velzen van de Vereniging Parkmanagement Bolsward, wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân, teamchef Marja Doosje (namens de politie) en Marten Sol (namens de brandweer). Dit convenant, dat loopt tot en met 2020, geldt voor alle bedrijfsterreinen in Bolsward: De Marne, De Klokslag, Industriepark, De Wymerts en De Ward. ,,De beide vorige convenanten hebben aangetoond dat samenwerking haar vruchten afwerpt”, aldus wethouder Maarten Offinga. ,,Vandaar dat we dit blijven doen.” De afspraken gaan over meer dan inbraak- en brandpreventie, en het voorkomen van vernielingen. Het gaat ook om verbeteren van het onderhoudsniveau van de gebouwen en de groenvoorzieningen, over goede bewegwijzering en het aanpassen van onveilige situaties. Offinga: ,,Zo krijgt een bedrijventerrein een beter imago, trekt het meer bezoekers en nieuwe bedrijven die zich er willen vestigen.”