Jubileum werkproject Patyna en Talant

BOLSWARD -   In Bloemkamp werd maande een feestje gevierd. Het is namelijk 10 jaar geleden dat de samenwerking tussen Bloemkamp (Patyna) en Talant tot stand kwam.

Op 21 mei 2007 is in het toen splinternieuwe gebouw van locatie Bloemkamp het gezamenlijk werkproject van start gegaan met zeven cliënten en twee begeleiders van Talant. Momenteel zijn er acht cliënten werkzaam binnen verschillende disciplines: technische dienst, linnenkamer, restaurant, transport, keuken, huishoudelijke dienst, activiteitenbegeleiding, winkeltje en op verschillende afdelingen.
Talant ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in Friesland. Dit kan op het gebied van wonen, werken, leren of leven waarbij de wensen van de cliënt centraal staan. In Bolsward biedt Talant al jaren werk en dagbesteding in Dagcentrum De Stipe. Talant zet zich in om mensen met een verstandelijke beperking in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving. Dit gezamenlijke werkproject is hiervan een sprekend voorbeeld. Via individuele training en het in de praktijk brengen van werkzaamheden is men steeds zelfstandiger gaan werken. Door werkzaamheden uit te voeren in onder andere het sociale hart van Bloemkamp hebben de cliënten niet alleen een prachtige werkplek gekregen, maar leveren zij ook een positieve bijdrage aan de sfeer en dienstverlening.