Sint Franciscuskerk officieel Basilica Minor

Bolsward -   De Sint Franciscuskerk is sinds zondag officieel een basiliek. Tijdens een feestelijke viering verrichtte pauselijk ambassadeur Aldo Cavalli de proclamatie van de verheffing tot Basilica Minor.

Na de proclamatie kregen de draagbare baldakijn (het conopeum) en een ceremoniële klok (tintinnabulum) hun plaats in de basiliek. Deze speciale onderscheidingstekens behoren toe aan de Basilica Minor en duiden op de bijzondere band met de paus.
Hoofdcelebrant tijdens de eucharistieviering was de heer P. Wellen, diocesaan administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Alle koren van de parochielocatie en het gehele pastorale team verleenden hun medewerking aan de viering. Aan het einde van de proclamatieviering zegende Cavalli de kledingbus, die op initiatief van de Parochiële Caritas Instelling door de Stichting Kledingbus Súdwest-Fryslân is gerealiseerd. Deze bus zal veertien dorpen en twee steden in de gemeente Súdwest-Fryslân aan doen, waaronder Makkum en Workum, als plek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie en kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage. Tot en met tweede pinksterdag zijn er zo goed als elke dag vieringen in de basiliek. Al in februari werd bekend dat de Sint Franciscuskerk door de paus tot basiliek was verheven. De geloofsgemeenschap zal voortaan een aantal extra feestdagen vieren. Tevens zal men zich moeten blijven inspannen om het kerkelijk leven vitaal en betekenisvol te houden.