De Bron winnaar schoolkaatsen Bolsward

BOLSWARD - CBS De Bron is de winnaar van het jaarlijkse schoolkaatsen voor de Bolswarder basisscholen.

Op kaatsveld 't Oortje verschenen woensdag veertien parturen, verdeeld over alle vier basisscholen. De Sint Maartenschool leverde met zeven parturen de grootste afvaardiging. Er werd sportief gekaatst en met behulp van de ouders als telegrafisten werd het een prachtige kaatsmiddag. De finale in de winnaarsronde ging tussen De Blinker en De Bron 1 en werd gewonnen door laatstgenoemde. Op de stand 5-0 en 6-6. Hiermee werd het meisjespartuur Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke de schoolkaatskampioen van Bolsward. De finale in verliezersronde tussen Sint Maarten 2  en Sint Maarten 5  werd gewonnen door Sint Maarten 2 op de stand 5-1 en 6-2. Uitslag: Winnaarsronde: 1e prijs: Cbs De Bron 1; Femke Folkerts, Noa Elzinga en Inge Blanke 2e prijs: OBS De Blinker; Hylke Bijlsma, Tymen Bijlsma en Jolle Ouderkerken 3e prijs: De Opbouw; Marije Kuperus, Luke Prinsen en Emy Draaisma 3e prijs: Cbs De Bron 2; Silvan Elzinga, Edwin Yska en Remco Yska Verliezersronde: 1e prijs: Sint Maarten 2; Jurjen van Dalfsen en Joran Bouwknecht 2e prijs: Sint Maarten 5; Mariska Galema, Laas van Dalfsen en Ilona Palsma.