Veel animo voor sup clinics

BOLSWARD - ,,Het zou mooi zijn dat uit deze sup (stand up paddling) clinics een aparte tak binnen onze watersportvereniging zou ontstaan", vertelt Richard Abbink van de Bolswarder Watersport Vereniging (BWS).

Abbink heeft Sup Away uit Sneek benaderd om op de vrijdag voor Pinksteren een aantal clinics te verzorgen. Vanaf vijf uur 's middags tot tegen negen uur 's avonds wagen enkele tientallen jongere en oudere Bolswarders zich aan het stand up paddling. Sup Away heeft daarvoor een groot aantal sup-planken meegenomen. ,,Deze planken lijken op surfplanken, maar zijn veel stabieler'', weet Abbink. Dat blijkt ook wel want na instructies op de wal van Harry Bartels, Fleur Kamp en Frank Hettinga, stappen de deelnemers op de sup-plank. Eerst nog niet staan, maar voorlopig nog op knieen. Vanaf de steiger bij het busstation gaat het knielend en peddelend langs het Hoog Bolwerk.  Op de terugweg mogen de deelnemers al staan en hoewel eerst nog wat onwennig gaat het steeds beter. Een enkele deelnemer kan zijn of haar evenwicht nog niet direct bewaren, en maakt kennis met het grachtwater. Het plezier is er echter niet minder om. Na de eerste sessie volgen er nog enkele, maar dat suppen aanslaat is bij de deelnemers wel duidelijk, want later die avond doen enkelen zelfs mee aan het ,Tsjillen' door de grachten.