Scholen uit Exmorra en Bolsward winnen Lytse PC op It Sjûkelân

Franeker - De jongens van De Oerdracht uit Exmorra en de meisjes van De Bron uit Bolsward hebben op It Sjûkelân de Lytse PC gewonnen.

Tot vorig jaar werd de finale jarenlang in Leeuwarden verkaatst, de wedstrijd werd toen het Provinciaal Schoolkaatskampioenschap. Vorig jaar werd de finale voor het eerst in Franeker gehouden en kreeg toen de naam Lytse PC. Woensdag werd de finale opnieuw op het Franeker gras gehouden. PC-voorzitter Ids Hellinga was erbij. Hij nam als keurmeester een zijlijn voor zijn rekening en bekeek of de ballen wel in waren. Dit jaar was de scholenfinale onderdeel van de Franeker Kaatsweek. Helaas trof de jeugd het wat het weer betreft een stuk minder dan de Bondspartij afgelopen maandag. Het was koud en af en toe kwam er een vervelende bui over. Het was zwaar voor de jonge kaatsers, ze hadden zichtbaar moeite om warm te blijven. Toch zagen de toeschouwers mooie talenten in actie. Winnaar Exmorra bij de jongens kaatste de hele dag sterk en groeide per wedstrijd. Bij Exmorra kaatste Marten Leijenaar sterk. Bij de meisjes van De Bron uit Bolsward kaatste Noa Elzinga, zij is een talentvolle kaatster. Ze leidt het KNKB-klassement bij de pupillen meisjes. Ondanks het mindere weer was het genieten van de talenten die eraan zitten te komen.

Afscheid

Afscheid was er ook. Johan Weerstra uit Workum was vijftig jaar lang de grote motor achter de scholenwedstrijd. Na vijftig jaar organiseren vindt hij het mooi geweest. Het was zijn laatste keer en Weerstra werd bedankt voor zijn tomeloze inzet. Gelukkig knapte het weer aan het einde van de dag op en konden de kransen in een waterig zonnetje om worden gehangen.

Uitslag

Jongens: 1. De Oerdracht, Exmorra: Niels Steigenga, Sydo Dijkstra, Marten Leijenaar, 2. De Foareker, Easterein: Jelmer Brouwer, Redmer Wiersma, RedmerStegenga, 3. ’t Raerderhiem, Raerd: Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra, Jelmer Drijfhout. Meisjes: 1. De Bron, Bolsward: Femke Folkerts, Noa Elzinga, Inge Blanke, 2. Van Haersma Bumaschool, De Hommerts: Jetske de Boer, Frieda Hofman, Sascha van Vught, 3. It TreddeSté, Jirnsum: Rixt de Jong, Fardau Terra, Janna Posthumus. (Tekst Suwarda Vis)