Nacht van Gebed op vrijdag 16 juni

Bolsward -   Vervolging van christenen neemt wereldwijd toe en komt dichterbij. De jaarlijkse Nacht van Gebed is een nacht waarin christenen in Nederland letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die vervolgd worden en lijden vanwege hun geloof in Jezus Christus.

Tijdens de Nacht van Gebed bidden christenen op honderden plaatsen in Nederland voor hen die lijden onder de druk van de overheid, familie of sociale omgeving. Plaatselijk wordt dit georganiseerd door kerken en groepen christenen. Ook in Bolsward is er jaarlijks een Nacht van Gebed, dit jaar op vrijdag 16 juni. De gebedsavond begint om 21.00 uur en gaan door tot diep in de nacht. De locatie is: Christelijke Gemeente Het Keerpunt. Vanuit Stichting ‘Open Doors’ worden filmmateriaal en gebedspunten aangereikt, zodat de verhalen beeldend worden en er concreet gebeden kan worden voor de vervolgde kerk.