Wat zijn de plannen voor het Broereplein en de Appelmarkt?

Bolsward -  Platform Bolsward hield maandagavond, in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, haar derde inloopavond. In een goed gevulde Broerekerk lieten Bolswarders zich informeren over de herinrichting van het Broereplein en de Appelmarkt.

,,Het is een spannende avond, want we hebben pittige onderwerpen te bespreken”, begint Platformlid Debby Nota haar openingswoord. De herinrichting van het Broereplein en de Appelmarkt staan op de agenda. Landschapsontwerper Erik Overdiep, door de gemeente ingehuurd, laat zijn licht schijnen op het proces tot dusver. Op het Broereplein komt in 2018, het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, de vleermuisfontein van de Belgische ontwerper Johan Creten. Het kunstwerk van 3 bij 5 meter dient op enige manier verbonden te worden met de kerk. ‘De opgave: inpassing van de fontein’, valt op de presentatie van Overdiep te lezen. ,,Want die heb ik ook maar cadeau gekregen”, gaat hij daar nonchalant op in. Zijn oplossing? Een soort bordes, waarbij dezelfde betegeling als in de Broerekerk wordt gebruikt. Op die manier lijkt het een verlengde van de kerk en ontstaat automatisch een koppeling tussen de Broerekerk en de vleermuis - een uitdrukkelijke wens van de kunstenaar.

Parkeerplekken

De plannen hebben wel gevolgen voor het aantal parkeerplekken op het plein. Er verdwijnen negen. ,,Maar deze zullen we in de nabijheid van het plein terugzoeken”, verzekert Age Joustra van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij spreekt zich daarnaast uit over het tijdpad van de realisatie. ,,Het bordes en de vleermuis moeten voor 2018 klaar. Of we dan ook al aan de rest kunnen en mogen beginnen is nog de vraag. Anders doen we dat na 2018.”

Appelmarkt

Na de pauze, waarin de bezoekers -zo’n honderdvijftig- langs verschillende stands kunnen lopen om zich te laten informeren over andere lopende zaken, komt de vernieuwing van de Appelmarkt aan de orde. Ook hier trapt Overdiep af. ,,We willen de historische waarde van de binnenstad versterken. Daarmee hebben we goud in handen.” Waar de planning voor het Broereplein nog enigszins ongewis is, is bij de Appelmarkt meer haast geboden. ,,We willen voor de zomer alles aanbesteden en de herinrichting voor Bolletongersdei klaar hebben”, is de ambitieuze wens van Ale Ypma van de gemeente. Die stroomversnelling -het bestemmingsplan hoeft niet aangepast te worden, dus er kan relatief snel gehandeld worden- heeft alles te maken met het Friese Merenproject, waar vanuit de provincie en de gemeente in totaal zes ton voor vrij is gemaakt. Dat project vervalt aan het einde van dit jaar. Ypma: ,,Het is heel simpel: op 31 december gaat het boek dicht.” Hij legt verder de eis van de provincie uit: ,,Het is een harde voorwaarde van de provincie om vanuit het Friese Merenproject aanlegplekken te maken op de Appelmarkt om Bolsward zo beter te verbinden met de Friese meren.” Er zit overigens wel een grote ‘maar’ aan. ,,We gaan testen of we de bocht kunnen maken. Als dat niet lukt, gaat het plan niet door. We willen natuurlijk geen knelpunten creëren”, voegt Ypma toe. Overdiep gaat vervolgens nog dieper in op bestrating, groengebruik en verlichting. De werkzaamheden aan de Appelmarkt hebben als gevolg dat de weekmarkt tijdelijk verhuist naar de Nieuwmarkt. Tijdens de presentatie is ruimte voor inbreng van het publiek. Er klinken vanuit de zaal een aantal kritische geluiden. Directe bewoners zouden bijvoorbeeld niet goed geïnformeerd zijn en de beslissing tot een fontein zou een ondemocratische zijn. Het hardste applaus volgt echter na een opmerking van een dame die juist complimenten heeft voor de plannen. Platformlid Daniel Nauta besluit de avond: ,,We moeten samen een consensus vinden om mooi te wonen in deze stad. Daarbij moeten we met z'n allen een stap voorwaarts maken. Het is nu goed, maar over twintig jaar niet meer. Dit zijn plannen voor de lange termijn." Yme Gietema. Rudy Bouma van FrieslandActueel.nl peilde een aantal reacties. Die zijn in dit filmpje terug te zien.