Workshop shantyzingen met Workumer Sjongsum

Workum -   Het Workumer koor Sjongsum zit niet stil tijdens de maand juni. Ze hebben het plan opgevat om een workshop te geven aan mensen die graag zingen. Dit in het voor hen onbekende genre ‘shantyliederen’. De leiding is in handen van dirigent Marco Rypma, die al wel meer dan 25 jaar ervaring heeft met deze muzieksoort.

Rypma zingt en speelt in de band ‘Folsgearter Folk’. Hij neemt het verhaal in de muziek al centraal punt. Veel muziek is aan elkaar gelinkt, of het nu opera of shanty is; het verhaal verbindt.
Sjongsum daagt belangstellenden uit om mee te zingen met shantyliederen in ,,alle soorten en talen”. Voor meer informatie, ook over de oefenavonden: sjongsum.nl.