Sander de Rouwe debatteert met leerlingen Sint Maartenschool

Bolsward - Hoog bezoek voor leerlingen van de Sint Maartenschool. Gedeputeerde Sander de Rouwe kwam naar de Bolswarder basisschool, die 'was veranderd in de Tweede Kamer'. 

De twee groepen 8 gingen met de politicus in debat. Op de stelling 'mogen jongeren vanaf hun 16e jaar stemgerechtigd worden' waren de meningen verdeeld. Daarnaast nam De Rouwe de leerlingen mee in de opbouw van bestuurlijk Nederland en de wees hij op de enorme rijkdom van ons kiesrecht.