Eerste editie Gaaster Dorpspartij: de uitslagen

GAAST - KV Trije yn Ien organiseerde zaterdag de eerste editie van de Gaaster Dorpspartij. Het was een vrije partij, dus zowel leden van de vereniging en niet-leden mochten meedoen met de partij.

Er werd met een zachte bal gekaatst en er stonden tien parturen op de lijst. Er werd gespeeld in een winnaars- en verliezersronde. De prijzen en de kransen werden gesponsord door Van Kalsbeek te Gaast. 1e prijs winnaarsronde: Willem Jan Postma (exmorra) Dooitze de Boer (gaast) Wietske Buma (ferwoude) 2e prijs winnaarsronde: Gerben de Boer (gaast) Abe Ringnalda (st. nicolaasga) Trijntje Hoekstra (sneek) 3e prijs winnaarsronde: Gerben Stellingwerf (ferwoude) Thom Stellingwerf (gaast) Jeltje de Boer (gaast) 1e prijs verliezersronde: Pieter Jan Leijenaar (exmorra) Ingmar Mulder (allingawier) Maaike de Groot (gaast) 2e prijs verliezersronde: Albert Feenstra (exmorra) Thom Oostenveld (gaast) Sanna Stellingwerf (workum)