Jeugdfederatiekaatsen Witmarsum: de uitslagen

Witmarsum - Onder wisselende omstandigheden vond zaterdag het kaatsen voor jeugd van federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum in Witmarsum plaats. Naast welpen, pupillen en schooljeugd kaatsten de jongens categorie deze dag ook mee. De jeugd kaatste in afdelingsverband.

In totaal telde de lijst 39 parturen over 7 verschillende categorieën, een mooi aantal. Zaterdagmiddag om 15:05 uur viel de laatste slag. De uitslagen: Welpen meisjes (6 parturen)
 1. Lollum-Waaxens: Lissane Venema, Brit Joustra
 2. Bolsward: Fenna Cuperus, Iris Haga, Marit Steigenga
Welpen jongens (8 parturen) Winnaarsronde
 1. Bolsward: Edwin Arjen, Silvan Elzinga, Tymen Bijlsma
 2. Witmarsum: Niels Stoker, Jesse van der Wal
Verliezersronde
 1. Arum: Stian Rinia, Jorrit Bosch
 2. Arum: Rimmer Dijkstra, Jan-Friso Anema
Pupillen Meisjes (6 parturen)
 1. Workum: Nynke Kuipers, Ilse v/d Meer
 2. Arum: Amarins van Althuis, Mara Konst
Pupillen Jongens (4 parturen)
 1. Arum: Jasper Hijlkema, Roy de Vries, Marc Jorna
 2. Workum: Douwe de Jager, Kevin Kamstra, Ditmer Deinum
Schoolmeisjes (6 parturen)
 1. Makkum: Alberdine Groen, Elke de Witte
 2. Witmarsum: Lynette Ypeij, Hilde Veninga
Schooljongens (6 parturen)
 1. Arum: Tieme Tolsma, Klaas Hibma
 2. Arum: Jildert Wijbenga, Marwin Tolsma
Jongens (3 parturen)
 1. Lollum Waaxens: Sietse Bouma, Reinder Hendriks