Straatkaatsen Witmarsum een groot succes

Witmarsum - Onder ideale omstandigheden vond de afgelopen week het straatkaatsen plaats in Witmarsum. De opzet was weer gelijk aan voorgaande jaren, waarbij straten/buurten tegen elkaar spelen en op sterkte worden ingedeeld. Iedere inwoner kan dus meedoen.

In totaal telde de lijst 36 parturen, een mooi aantal. Wedstrijdleider Herman Sprik had de organisatie weer voortreffelijk voor elkaar. Bijzonder was dat Johan P. Bergsma 25 jaar lang scheidsrechter is geweest tijdens het straatkaatsen en daarvoor - terecht - even in het zonnetje werd gezet. Vrijdagavond 22.00 uur viel de laatste slag. De uitslagen: Heren A (3 parturen)
 1. Melvin Tolsma, Sander Elgersma en Gert Jan Meekma
Heren B (6 parturen)
 1. André Dijkstra, Mark Burger en Redmer Zaagemans
 2. Gabian van Popta, Hilbrand Smid en Klaas-Jan Haitsma
 3. Thomas Sprik, Steven Nesse en Egbert Jan van Goslinga
Heren  (6 parturen)
 1. Max Alen, Nico Dijkstra en Mark Hofstra
 2. Jaring Nicolai, Klaas Haitsma en Thijs Witteveen
 3. Arno Burger, Nick van Dorsselaar en Mike van Dorsselaar
Heren D (8 parturen)
 1. Martin Gaastra, Durk Cuperus en Michiel de Jong
 2. René Rotsma, Jorn Hofstra en Remco Haitsma
 3. Jan Piersma, Riets Piersma en Marco Menage
Dames A (4 parturen)
 1. Sandra Wagenaar, Feikje Kuiper en Aukje Hibma
Dames B (6 parturen)
 1. Gerda van Popta, Anneke Smid en Wietske Bebelaar
 2. Aukje Heslinga, Myriam de Ruiter en Grieta Veninga
 3. Suzanne Bosma, Marijke Ypma en Wilma Ypma
Dames C (3 parturen)
 1. Maryan van der Molen, Sjoukje Wiersma en Marieta van Zelstra