Roel Adolfs: ‘Het is een soort reünie’

BOLSWARD - ,,Het is ook een soort reünie. Je ziet elkaar eens onder andere omstandigheden”, voert Roel Adolfs halverwege het gesprek als reden aan voor het 30-jarig bestaan van de politiekaatspartij tijdens de Heamieldagen. 

Adolfs richtte de partij in Bolsward drie decennia geleden op. ,,In de hele provincie waren al politiekaatspartijen, maar in deze hoek nog niet. Ik dacht: dat pakken we op.” Vier gelijkgestemden pakten samen met Adolfs letterlijk en figuurlijk de handschoen op en sindsdien is de partij niet meer weg te denken uit het Heamielprogramma. Over de link met het vierdaagse feest vertelt Adolfs het volgende: ,,Bij andere partijen worden deze vaak ook aan een feest gekoppeld. In Franeker is het politiekaatsen tijdens de Agrarische Dagen en in Harlingen met de Visserijdagen. Zo kwamen wij bij Heamiel uit.” De samenwerking met zowel het Heamielcomité als de kaatsvereniging verloopt al die jaren, ondanks wisselende samenstellingen in beide besturen, vlekkeloos. ,,Als er bijvoorbeeld iemand uitvalt en de lijst is niet compleet, hebben we altijd de vereniging achter de hand”, legt Adolfs uit. De agent organiseert de partij de laatste jaren in zijn eentje: ,,Ik heb wel gedacht: moet ik er iemand bij hebben? Maar it sit wol yn’e kop, juh”, zegt Adolfs, die al 35 jaar bij de politie in Bolsward werkt. De dertigste editie was voor een van de grondleggers van de partij de laatste. ,,Volgend jaar stop ik met werken, dus dan stop ik ook met het organiseren van de partij”, is zijn logische uitleg. De opvolging, en daarmee de continuïteit van de wedstrijd, is al geregeld. Adolfs kreeg, voordat de eerste bal geslagen was, een mooi aandenken uit handen van Frank Eggens, voorzitter van de politiesportvereniging Noord-Nederland. ,,Op een gegeven moment moet je een tijdstip kiezen waarop je zegt: dit is het. Ik vond de dertigste keer wel een mooi moment.”