Geslaagden tweede tijdvak Bogerman en Marne College

Sneek - De geslaagden in het tweede tijdvak van Bogerman in Sneek, Balk en Koudum en het Marne College in Bolsward zijn bekend:

BOGERMAN SNEEK: Atheneum: Maika van Breeden, Oppenhuizen; Mylan van Leusden, Sneek en Melanie Steentjes, Sneek. Havo: Amarins Bakker, It Heidenskip; Rick Bergsma, Sneek; Roel Damstra, Folsgare; Jurgen Dijkstra, Heeg; Rixt IJntema, Oppenhuizen; Janita Anne Joustra, Piaam; Wouter Kruis, Sneek; Sybren Kuipers, Sneek; Tom Leeuwenkamp, Sneek; Amber Minnema, Scharnegoutum; Noah van der Put, Hindeloopen; Aletta Schotanus, Nijemirdum; Jason van der Sloot, Sneek; Jelle Jan van der Tempel, Heerenveen en Froukje Wijnja, Tjerkgaast. Vmbo Theoretische leerweg: Sterre Brouwer, Sneek; Rik Driezen, Heeg; Rick Koopman, IJlst en Luuk Meertens, Sneek. Vmbo Gemengde leerweg: Susan Westerbeek, IJlst. Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg: Anna Grootendorst, Sneek; Gabriëlla Jansen, Sneek en Joanne Luimstra, Sneek. Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg: Mathijs Bakker, Sneek en Marc Bosch, Sneek. BOGERMAN BALK: Vmbo Theoretische leerweg: Kevin Albada, Sloten; Jouke op de Hoek, Tjerkgaast. Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg: Britney de Vries, Oudemirdum.    BOGERMAN KOUDUM: Vmbo Theoretische leerweg: Rudmer de Ringh, Workum; Ambra Rossi, Bakhuizen en Jantsje de Vries, Warns. MARNE COLLEGE BOLSWARD: Atheneum: Bente van Braam, Makkum Fr; Joyce de Bruin, Bolsward; Anouck Nugteren, Witmarsum; Rianne de Vries, Wommels; Lysbeth van der Zee, Exmorra en Markus Zijlstra, Bolsward. Havo: Tineke Boersma, Winsum; Sjoerd Breeuwsma, Bolsward; Simone Dijkstra, Bolsward; Dennis Eijer, Bolsward; Heather Leijen, Wolsum; Tom de Rechter, Itens; Sebastiaan Sterk, Bolsward en Iris van der Werf, Exmorra. Vmbo Theoretische leerweg: Saffira Bos, Bolsward; Damian Chełminiak, Bolsward en Mirjam Dijkstra, Bolsward. Vmbo Gemengde leerweg: Erwin Velting, Bolsward en Hielke de Vries, Bolsward. Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg: Kirsten Bijlsma, Tjerkwerd en Wessel Bootsma, Makkum Fr. Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg: Fatima Jama, Makkum Fr; Marcel Niemarkt, Bolsward.     .