Brugwachter uit Workum geëerd voor redden drenkeling

Leeuwarden - Brugwachter Louke Jonker uit Workum is vrijdag door het provinciebestuur geëerd vanwege het redden van een Duitse drenkeling.

De pleziervaarder kwam vorige week bij het passeren van de brug van Follega met zijn hoofd tegen het beton. Hij viel in het water en raakte buiten bewustzijn. Jonker, die de brug bediende, sprong in het water en haalde hem weer naar de oppervlakte. Was de brugwachter niet onmiddellijk in actie gekomen, dan had het voor de jongeman heel slecht kunnen aflopen, aldus commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij beloonden Jonker op het Provinsjehûs voor zijn heldhaftige optreden met een bos bloemen en een cheque. Na de reddingsactie heeft Jonker in zijn natte plunje eerst zijn dienst op de brug afgerond. Toen de Duitser weer bij zijn positieven was, is hij na goedkeuring van een aan boord zijnde medicus weer met de boot meegegaan met de rest van het Duitse gezelschap.