Vervolg protestactie: ondernemer Leiker sceptisch over belofte Offinga, mogelijk meer acties

Bolsward - Maandagochtend was op het Broereplein een replica van de vleermuis te zien. De actie diende als protest tegen de herinrichting van het plein, waarbij een groot deel van de parkeergelegenheid wordt opgeofferd. Jaap Leiker van uitzendbureau Us Wurk kijkt terug op een 'geslaagde actie'.

Rond het middaguur werd de vleermuis echter op last van de politie afgebroken. ,,Dat ging in opdracht van B&W”, vertelt Leiker, die met zijn uitzendbureau aan het Broereplein zit. ,,Ik vind het wel wat kort door de bocht dat dit in een democratisch land niet mag, maar we konden het ons niet permitteren om ‘m te laten staan.” Desondanks is de actie ‘zeer geslaagd’ volgens de ondernemer. ,,We hebben zelfs het NOS-journaal gehaald.” Via zijn uitzendbureau trommelde Leiker een paar handige jongens op die een replica van de fontein maakten en een bevriende boer kwam om half 5 ‘s ochtends met een giertank vol water naar het Broereplein. Over het resultaat was de ondernemer ‘best tevreden’: ,,Er zijn heel veel mensen wezen kijken”, weet Leiker. Het enthousiasme over de actie slaat om in verbolgenheid als het over de handelswijze van de gemeente gaat. ,,Toen ik 2 jaar geleden voor mijn bedrijf een parkeervergunning voor één auto aanvroeg kon dat niet, en nu verdwijnen er negen parkeerplaatsen!” Wethouder Maarten Offinga doet nogmaals de belofte dat die vrees onterecht is: ,,Ik begrijp dat ondernemers goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen van het centrum essentieel vinden. Begrijpelijk, wij hechten ook grote waarde aan voldoende parkeergelegenheid en een veilige verkeerssituatie in de binnenstad van Bolsward. Wij zijn op dit moment in nauw overleg met Bolsward bezig met het Masterplan voor Bolsward; een plan voor de inrichting van het centrum. Hier maakt het Broereplein onderdeel van uit. Bij de plannen voor de inrichting van het centrum worden inwoners en ondernemers en het platform Bolsward continu nauw betrokken. Tijdens de presentatie op 12 juni over de inrichting van het Broereplein en de Appelmarkt waren diverse omwonenden en ondernemers aanwezig. Thema’s als bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn toen ook besproken. Er zal een verschuiving plaatsvinden van een aantal parkeerplaatsen. Voor het Broereplein is aangegeven dat een alternatieve plek in de naaste omgeving gezocht zal worden. Er gaan in Bolsward dus per saldo geen parkeerplaatsen verloren.” Leiker vraagt zich af of die toezegging nagekomen kan worden: ,,Ik wil best meedenken, maar waar moeten die terug komen? Er is echt geen plek. Wees dan eerlijk en zeg dat er geen alternatief is.” Daniël Nauta van de fonteincommissie reageert op de actie. Hij onderschrijft de woorden van de wethouder: ,,Bij de laatste bijeenkomst in de Broerekerk was, als onderdeel van de herinrichting van de binnenstad, ook informatie beschikbaar over het masterplan verkeer. Op deze avond is duidelijk aangeven hoe er met de parkeerproblematiek omgegaan wordt en dat verlies aan parkeerplaatsen opgevangen wordt in het centrum. Ik begrijp de onrust wel, er wordt iets veranderd aan een bestaande vertrouwde situatie, maar het wordt tijd dat Bolsward de woorden ‘niet’ en ‘nee’ loslaat en vooruit kijkt. Verbreed je blik, laat het ‘Calimerogedrag’ los en laten we samen de binnenstad klaar maken voor de toekomst. Dat de functies in de binnensteden veranderen is bekend. Verkeer zal een minder prominente rol krijgen en misschien moeten we soms iets verder lopen om bij een winkel te komen. Het is een mentaliteitsverandering en dat zal op den duur alleen maar een positieve invloed hebben op de beleving in onze binnenstad.  Ik heb er vertrouwen in dat we dat samen, als Bolswarders, kunnen bewerkstelligen.” Leiker gaat binnenkort met de gemeente om tafel: ,,We hebben een officieel bezwaarschrift ingediend tegen het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Daar heb ik binnenkort een gesprek over.” Als dat niet naar tevredenheid verloopt, sluit de ondernemer meerdere acties niet uit: ,,Dan gaan we graag de strijd aan. We kunnen heel wat mobiliseren.”