Rommelmarkt in Bolsward verdwijnt na veertig jaar

Bolsward - De Bolswarder rommelmarkt die jarenlang twee keer per jaar plaatsvond, heeft in meer dan veertig jaar tijd veel goede doelen blij gemaakt. Nu is het, na vier decennia, mooi geweest. Drie vaste vrijwilligers blikken terug: ,,Er is een tijdperk voorbij.”

Arie van der Hauw, Klaas Zijlstra en Tom Lemstra, gezamenlijk goed voor meer dan honderd ‘dienstjaren’, kijken aan de keukentafel van eerstgenoemde terug op ,,een prachtige periode.” Aan de hand van plakboeken, oude notulen en jaaroverzichten worden mooie herinneringen opgehaald. ,,We hebben in de al die jaren wel een half miljoen euro verdiend”, berekent Lemstra. De rommelmarkt is ooit voortgekomen uit een bazaar van de vrouwenvereniging en de zwo (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). ,,We kunnen ook wel een rommelmarkt houden”, werd destijds gezegd. En zo geschiedde. De eerste was achter het stadhuis. ,,Dan mikten we de spullen gewoon op bulten”, weet Van der Hauw. De groei was echter snel zichtbaar. ,,Na twee jaar ging het al een stuk netter. Toen hadden we al marktkramen.” De locatie veranderde echter door de jaren heen vaak. ,,We hebben onze spullen verkocht bij de oude Fram-garage of onder de kelder van voormalige ambachtsschool”, vertellen de heren. Ook gebruikten ze de kantine tijdens de vakanties. ,,Want die stond dan toch leeg.” Later werd de oude school aan de Burgemeester Praamsmalaan nog als locatie gebruikt en de laatste jaren diende het bedrijvencomplex op De Wymerts als onderkomen. Zijlstra bekijkt ondertussen de lijst waar alle rommelmarkten en de bijbehorende goede doelen op staan. Ook de opgehaalde bedragen staan keurig vermeld. ,,In het begin hadden we een omzet van vijf- tot zeshonderd euro”, vertelt hij. ,,Kijk, dit was een echte uitschieter”, wijst hij op 2008. Toen werd 18.000 euro opgehaald voor het opknappen van de kapel in Bloemkamp. ,,Wij bepaalden altijd waar het geld naartoe ging. Men kon een aanvraag indienen en die beoordeelden wij vervolgens.” De commissie bestond al die jaren ongeveer uit zeven leden, in wisselende samenstellingen. ,,Maar we hadden wel honderd medewerkers”, aldus Van der Hauw. ,,En we hadden zo veel spul.. Er was geen nee te koop. Mensen zetten de spullen speciaal voor ons opzij. Daar wil ik ze heel erg voor bedanken.” Dat dankwoord wordt volledig onderstreept door zijn mede-commissieleden. Yme Gietema.