Hardorff-orgel Victorkerk Kûbaard gerestaureerd

KUBAARD - De tweede fase van een ingrijpende restauratie van het Hardorff-orgel in de Victorkerk te Kûbaard is onlangs voltooid. Het is het oudste nog complete kerkorgel van de bekende Leeuwarder orgelmaker Willem Hardorff (1815-1899).  Het ruim 160 jaar oude monument wordt op 13 juli opnieuw officiëel in gebruik genomen. 

Het kerkelijk muziekinstrument is in 1856 in opdracht van de toenmalige kerkvoorgdij van Kûbaard gebouwd en geplaatst voor voor bijna ƒ 2.800,-. Het orgel is ‘den 5 September 1856 aan deszelfs toegewijd door Ds. F.J. Dethmers naar aanleiding fan Psalm 150:4b, Looft Hem met snarenspel en orgel’  zo staat op een koperen herdenkingsplaat boven de klavieren te lezen. Het pijporgel kreeg aanvankelijk 11 registers en in 1864 is er nog een twaalfde bij geplaatst. De eerste grote restauratie werd in 1924 door de orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwarden (beiden leerlingen van Willem Hardorff) uitgevoerd. Het pedaalwerk voor de voetpedalen werd onder andere vernieuwd. Ook zijn toen twee registers door andere vervangen waardoor de klank ‘vriendelijker en verstilder’ zou zijn. De kosten van die restauratie waren bijna even hoog (ƒ 2.770,-) als die van de totale bouw in 1856. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, was weer een restauratie noodzakelijk. In verband met de hoge kosten besloot de Kerkvoogdij het project in twee fases uit te laten voeren. Bakker & Timmenga namen in 1995 als eerste de windvoorziening en de klavieren onder handen. Het duurde echter nog twintig jaar voordat dezelfde orgelbouwers aan de tweede fase konden beginnen. De hele inhoud van de orgelkas, onder andere zo’n 650 orgelpijpen in alle maten en soorten, werd in de werkplaats te Leeuwarden onder handen genomen. Bij de jongste restauratie zijn ook de registerwijzigingen uit 1924 teruggedraaid, waardoor het orgel zijn oorspronkelijke klank terug kreeg. De frontpijpen zijn gepolijst en rond de labia (lippen) van bladgoud voorzien. Ook is het front opnieuw geschilderd. Het gerestaureerde Hardorff-orgel zal te beluisteren zijn op donderdag 13 juli om 19.30 uur in de Victorkerk te Kûbaard. Verschillende organisten zullen dan de muzikale kwaliteiten van het instrument laten horen.