Kaatsen: Kuperus, Hofstra en Scheepstra winnen door-elkaar-loten in Bolsward

BOLSWARD - Het Boalserter Keatswykein werd vrijdag afgetrapt door de hoofdklasse dames. Acht formaties betraden sportveld 't Oordje voor de door-elkaar-loten-partij. De kransen gingen na een mooie kaatsmiddag naar naar Joukje Kuperus, Sandra Hofstra en Manon Scheepstra.

Het winnende partuur begon hun zegereeks tegen Anne Monfils, Siegrid de Jong en de bijgelote Annelien Broersma. Op 5-1 6-6 sloeg Sandra Hofstra de bal boven en bracht ze daarmee haar partuur op de tweede lijst. Daar waren Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jennie Terpstra de tegenstanders. Deze partij ging aanvankelijk gelijk op, maar bij een cruciaal moment op 3-2 6-6 leek het verzet gebroken: Kuperus en co liepen uit naar 5-3 6-2 en deze keer was het Manon Scheepstra die de winst -en daarmee een finaleplaats- veiligstelde met een bovenslag. In de eindstrijd stonden ook Nicole Hempenius, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia. Het werd een prachtig slotstuk van deze kaatsmiddag de opening van het  Boalserter Keatsweekeinde. Vier van de vijf openingseersten werden beslist op 6-6 en die spanning bleef tot het einde van de partij. Scheepstra besliste de partij uiteindelijk in het voordeel van haar partuur met een zitbal op 5-5 6-2.