Eerste familiepartij bij KV de Helfrichs’

KIMSWERD - Bij KV ‘de Helfrichs’ in Kimswerd is een nieuwe partij aan de kaatskalender toegevoegd. Om zoveel mogelijk mensen op het veld te krijgen is er een familiepartij georganiseerd. Er stonden maar liefst 44 deelnemers op de lijst. Iedereen mocht meedoen, als ze maar familie van elkaar waren. Het werd een groot succes.

Bij de jeugd mochten ook vrienden en vriendinnen meekaatsen. Zondag 9 juli was een mooie, zonnige dag en het was vanouds gezellig op het veld. De bar werd bemand door Jelly Bervoets en Tiny Osinga en de kransen zijn gemaakt door Feikje van der Duim.

Bij de senioren wonnen Sjoerd Atze, Sybren Beert en Wybe de Jong. In de herkansins waren Bauke, Karin en Jurjen de Boer het sterkst en bij de jeugd gingen de kransen naar Nynke en Jochum Rijpma.