49 parturen op achtste editie Súdwest-Fryslânpartij

Bolsward - 49 parturen, verdeeld over een A-, B-, C- en damesklasse, stonden zaterdag op de lijst voor de achtste editie van de Súdwest-Fryslânpartij. Die kende een druilerig begin, maar op het moment dat de eerste ballen geslagen werden -rond 10.00 uur- trokken de buien weg. 

Voordat er werd gekaatst, kwamen alle parturen op de foto met op de achtergrond het sponsorbord. Later op de dag kregen alle kaatsers hun foto in een lijstje, ter herinnering aan deze dag. Naast het kaatsen was er ook een verloting, met als hoofdprijs een ballonvaart (met als winnaar Mark Brouwer). Ook het trommelbûtsen was weer een succes. Een kaatsbal opslaan en proberen in de droger te slaan leverde zes biertjes op. Onder begeleiding van zanger Jeen werd er na de prijsuitreiking ook hier gestreden voor een ballonvaart en deze werd uiteindelijk gewonnen door Willem Jan Postma. Tijdens het kaatsen waren er diverse premies te winnen met zitballen, bovenslagen, kaats voorbij of zelfs met kwaad slaan. Deze prijzen werden direct in het veld uitgedeeld. Nieuw dit jaar waren de hoepels met een net op een paal achter de boven (twee bij elk veld). Wie hier een bal in sloeg kon op het eind van de dag ook een ballonvaart winnen. Uiteindelijk waren er vier personen die hierin slaagden. Het lot bepaalde dat Idske Zijlstra deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Finale A-klasse

Daarnaast ging het uiteraard om het winnen van de partij. In de A-klasse ging de strijd tussen het partuur van Sybren Poelsma, Hendrik Sweering en Meindert Bonnema en het favoriete partuur van Thomas van Zuiden, René Anema en Chris Anema. Heel verrassend nam het partuur van Sybren een 2-0 voorsprong. Verbaal konden ze de favorieten wel de baas, echter op kaatsgebied ging het daarna te snel en niet veel later stond het 2-4. Door een bovenslag van Meindert werd het nog 3-4, maar uiteindelijk werd de stand op 5-4 en 6-0 beslist door het partuur van Thomas. Thomas werd uitgeroepen tot de koning van de A-klasse. In de B-klasse ging de eindstrijd, na twee spannende halve finales, tussen Dirk-Henk Kuipers, Durk Kuipers en Gabe-Jan van Popta (een veteraan met twee  jonge talenten) en het partuur van Theo v.d. Veen, Daniël Bruinsma en Julian Faber. Het partuur van Dirk-Henk was duidelijk een maatje te groot en won uiteindelijk met 5-1 en 6-4. Gabe-Jan van Popta werd terecht koning.

Slijtageslag

De C-klasse werd een slijtageslag. Het leek erop dat de finale een Nijlander onderonsje ging worden. Maar in de halve finale wisten Tjitte Verbeek, Feite Kleinstra en Monique Bruinsma dit te voorkomen door op 5-5 en 6-6 de bal te keren voor de kaats. De andere halve finale was bijna net zo spannend. Op 5-5 6-4 wisten Ate Speerstra, Harry Bonnema en Germ Wijnia de partij in hun voordeel te beslissen en zich op deze manier voor de finale te plaatsen. Die finale leek snel te gaan. Het partuur van Ate kwam met 5-1 voor, maar plots leek de accu leeg. Het werd 5-4 en 6-2 toen Germ de partij kon beslissen door een kleine kaats voorbij te slaan. Dat lukte niet en de twijfel leek toe te slaan. Echter de volgende bal sloeg Germ boven, waardoor de partij alsnog werd gewonnen. Na twee keer 1e in de verliezersronde te zijn geworden, werd er nu eindelijk gewonnen.

Damesfinale

Op de lijst van de dames stonden ook (net als bij de A-klasse) enkele namen die op het hoogste niveau kaatsen of hebben gekaatst. De finale werd op het veld van de heren gespeeld (op verzoek van de dames), vlak voor de tent. Uiteindelijk ging de finale tussen Michelle Bruinsma, Judy Bergsma en Idske Zijlstra en het partuur van Jildou Sweering, Sigrid de Jong en Bianca van der Veen. Opmerkelijk genoeg sloegen zowel Idske als Sigrid de bal in het net achter de boven (van de heren), waardoor zij allebei kans maakten op een ballonvaart. Het ging in de finale redelijk gelijk op, maar op het einde maakte het partuur van Michelle het verschil en wonnen zij de partij met 5-3 en 6-6. Voor Idske en Judy was dat de tweede keer op rij. Idske werd tenslotte nog uitgeroepen tot koningin bij de dames.

Superhoofdprijs

De superhoofdprijs, een ballonvaart, werd verloot onder de vier kranswinnende parturen. Ook dit jaar greep Judy weer mis en ging deze prijs uiteindelijk naar de winnaars van de A-klasse. Even voor 9 uur ’s avonds ging de ballon vanaf het kaatsveld omhoog. Thomas, René, Chris, Idske, Willem Jan en Mark stapten in en gingen bijna recht omhoog, doordat er nauwelijks wind stond. Uiteindelijk stegen zij tot grote hoogte (zo'n 1000 meter) en hadden zij een waanzinnig en uitzonderlijk goed uitzicht (ze konden Duitsland zelfs zien). Na een prachtige reis en bijzondere ervaring zijn ze zeer rustig geland bij Heeg om vervolgens de dag nog met een hapje en een biertje in Bolsward af te sluiten.