Tentoonstelling van ruim 140 jaar onderwijs in Lollum

LOLLUM - De Gielguorde te Lollum stelt op 11, 12, 13 en 15 juli 2017 unieke en oude documenten, foto’s en materialen tentoon op een speciaal ingerichte expositie. Met deze tentoonstelling wordt op gepaste wijze afscheid genomen van ruim 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens. Leerlingen, oud-leerlingen en inwoners zijn van harte uitgenodigd.

De tentoonstelling wordt geopend en is nog te zien op woensdag en donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. Een speciale commissie heeft uit vele documenten en materialen een keuze gemaakt om herinneringen uit vroegere tijden op te halen.

Alle materialen worden na de tentoonstelling overgedragen aan het Historisch Archief Bolsward.

CBS De Gielguorde sluit aan het begin van de zomervakantie definitief haar deuren. In samenspraak met ouders, medezeggenschapsraad en het algemeen bestuur van Stichting CBO De Greiden is er de afgelopen twee jaar toegewerkt naar een gezamenlijk gekozen sluitingsdatum

Op dit moment zitten er 24 leerlingen op De Gielguorde. Vier leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs, alle overige 20 leerlingen gaan na de zomervakantie naar CBS it Fûnemint in Wommels. Het personeel blijft werkzaam binnen de overkoepelende Stichting CBO De Greiden.

De eerste schoolvereniging in Lollum, de ‘Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, gevestigd te Lollum, gemeente Wonseradeel’, is in 1875 opgericht op initiatief van de toenmalige predikant ds. J. Langhout. De eerste steen werd op 24 augustus 1875 gelegd door de ‘geldschieters’ gebroeders Wijnia. De eerste school opende op 17 januari 1876 met 17 leerlingen, tot ‘hoofd der school’ werd N. Heukels uit Capelle aan de IJssel benoemd.