Tjisse Steenstra koning in Bolsward

Bolsward - Het slotstuk van het Boalserter Keatswykein was voor de hoofdklasse heren. Waar de dames vrijdag het bal openden en de fameuze Súdwest-Fryslânpartij zaterdag als luxe tussendoortje gold, sloten de beste kaatsers van Friesland het driedaagse kaatsfestijn op ‘t Oordje zondag af.

Aan het eind van een zonnige kaatsdag stond het partuur van Gert-Anne van der Bos, net als in vijf van de tien vorige vrije formatiepartijen, met de kransen om hun nek. Daarbij wel één opvallend gezicht: Dylan Drent. De voorinse behoort normaal gesproken niet tot het winnende trio, maar hij verving de geblesseerd uitgevallen Taeke Triemstra, die na de eerste omloop moest opgeven.

Veel toeschouwers kwamen zondagmiddag naar ‘t Oordje om de hoofdklasse heren aan het werk te zien. De uitdrukking ‘zij kregen waar voor hun geld’ was in dit geval niet van toepassing: net als de vorige dagen was ook zondag de toegang gratis.

Peter van Zuiden speelde een thuiswedstrijd. Hij haalde met zijn partuur de tweede lijst, nadat zij in de eerste omloop enigszins verrassend wonnen van Enno Kingma c.s. Uiteindelijk verloren ze hun tweede wedstrijd met 5-3 6-6 van Menno van Zwieten en consorten.

Het publiek kreeg een spannende finale voorgeschoteld. Het eerder genoemde winnende trio nam het op tegen Van Zwieten en zijn maten Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Het was uitgerekend Dylan Drent die de wedstrijd op 5-4 6-4 met een bovenslag besliste. Tsjisse Steenstra werd verkozen tot koning in Bolsward.

De band Deadline zorgde na het sportieve gedeelte voor een muzikaal einde van het Boalserter Keatswykein.