Vermogensbeheer Friesland steunt Gysbert Japicxhûs

BOLSWARD -  Met een cheque ter waarde van 750,- euro kwam Tineke Jorritsma namens Vermogensbeheer Friesland donderdagochtend naar het Gysbert Japicxhûs in Bolsward. Met de donatie wil het bedrijf iets ,,terug doen voor de maatschappij", zo laat Jorritsma weten. ,,We zijn een echt Fries bedrijf en dat willen we uitdragen. Het Gysbert Japicxhûs is dan een voor de hand liggende keuze."

Het vermogensbeheerbedrijf uit Joure veranderde eind mei hun naam van AMDK Vermogensbeheer naar Vermogensbeheer Friesland, om de Friese herkomst kracht bij te zetten. Vera Brink nam de cheque dankbaar in ontvangst: ,,Voor ons is dit echt een groot bedrag", sprak ze opgetogen. Het geld wordt besteed aan educatieve filmpjes en lesmateriaal voor een nieuw project. Het Gysbert Japicxhûs wil, samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de Provinsje, ‘De blierste krante fan Fryslân’ maken. Friese basisschoolleerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 maken hierbij een ‘goednieuwskrant’ en verdelen onderling de taken: van redacteuren tot columnisten of adverteerders. Voor de hoogste groepen komt daar nog een extra opdracht bij: zij dienen een Fries gedicht te schrijven dat kan meedingen voor de Lytse Gysbert Japicxpriis; een prijs voor het beste Friestalige gedicht voor leerlingen uit groep 7 en 8. De planning is dat de krant medio oktober gepubliceerd wordt.