Marne-leerlingen maken kennis met rolstoelsport

BOLSWARD - Een bijzondere gymles voor twee eerste klassen van het Marne college. Zij kregen woensdag namelijk een clinic van docent Bernard Woudt van Sport Fryslân in het kader van ‘(S)Cool on Wheels’. Woudt vertelde in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna ervoeren de leerlingen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leerden omgaan met de rolstoel en besloten de clinic met een potje rolstoelbasketballen.

(S)cool on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen kinderen meer begrip voor mensen met een handicap.

Het project is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic werd gefinancierd door Stichting Het Weeshuis Bolsward en gecoördineerd door Sport Fryslân.