Uitslagen KNKB-jongenspartij Exmorra

Bolsward - EXMORRA - In Exmorra werd zondag de KNKB-jongenspartij gespeeld. In de A-klasse werd in twee poules gespeeld. De winnaars hiervan speelden in de finale, de nummers twee streden om de derde plaats.

De finale ging tussen de parturen Hidde Poelstra, Gerben de Boer en Ype Bert van der Logt tegen Paul Dijkstra, Gabe-Jan van Popta en Menno Galama. Op de stand van 2-5 0-6 pakten Paul, Gabe-Jan en Menno de kransen en restte de 2e prijs voor Hidde, Gerben en Ype Bert.
In de strijd om de derde prijs werd er gespeeld tussen Yourie de Groot, Albert Feenstra en Jasper Jager tegen Lars Onrust, Gjalt Sjirk de Groot en Pieter Jan Leijenaar. Op 4-5 6-6 pakten Lars, Gjalt Sjirk en Pieter Jan de 3e prijs.
A-klasse:
1. Paul Dijkstra, Gabe-Jan van Popta en Menno Galama
2. Hidde Poelstra, Gerben de Boer en Ype Bert van der Logt
3. Lars Onrust, Gjalt Sjirk de Groot en Pieter Jan Leijenaar
In de B-klasse werd de finale gespeeld tussen Jesper Tolsma, Jorrit Tolsma en Douwe Lycklama à Nijeholt tegen Jasper de Boer, Martijn Wiersma en Jelger de Boer. Deze finale werd op 5-4 6-4 beslist door Jesper, Jorrit en Douwe. Een derde prijs was er voor de parturen Erik Minne Cats, Jeroen de Boer en Andele Veltman. En ook voor Gerard de Vries, Werner Veenstra en Germ Epena. De finale in de herkansing ging tussen Taeke Hofman, Sytse Koree en Mattijs Beuckens tegen Jort Norder, Germer  van der Weg en Christiaan Stremler. Jort, Germer en Christiaan wonnen deze partij op 5-2 6-6.
B-klasse: 1. Jesper Tolsma, Jorrit Tolsma en Douwe Lycklama à Nijeholt
2. Jasper de Boer, Martijn Wiersma en Jelger de Boer 3. Erik Minne Cats, Jeroen de Boer en Andele Veltman
3. Gerard de Vries, Werner Veenstra en Germ Epema
Herkansing: 1. Jort Norder, Germer  van der Weg en Christiaan Stremler
2. Taeke Hofman, Sytse Koree en Mattijs Beuckens