Lidl-plannen toegelicht: parkeerdek op nieuwe supermarkt (+animatievideo)

Bolsward - Wethouder Gea Akkerman en architect Romke Lemstra informeerden maandagavond een goedgevulde Groene Weide over de plannen voor een vestiging van de Lidl aan de Snekerstraat.

,,We weten allemaal waar we het over gaan hebben”, begint Akkerman het plenaire gedeelte van de informatieavond. En ja: de aanwezigen in de zaal, bestaande uit buurtbewoners, belanghebbenden en belangstellenden, zijn allen op hoogte van de mogelijke vestiging van de Lidl in het pand van de voormalige Garage De Jong. Over de procedure en over de zekerheid van de komst van de supermarkt, vallen echter nog wel wat plooien glad te strijken. Akkerman benadrukt dat het plan nog door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden. ,,Zoals het nu lijkt, wordt dat tijdens de raadsvergadering in november besloten”, doet ze een voorzichtige prognose. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met het besluit om de plannen door te ontwikkelen. Een logische volgorde, legt de wethouder uit: ,,Het college heeft een principestandpunt ingenomen. Met die basis gaan we de rest van de procedure in.” En welk vervolg die bestuurlijke route krijgt, legt Ellen Dekkinga namens de gemeente Súdwest-Frylân nog eens nader uit. Het plan ligt momenteel ter inzage. Hierop kan tot 9 augustus door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Dit wordt, samen met de reacties en verslagen van de informatieavonden, gevormd tot een definitief plan dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Architect Romke Lemstra neemt tussendoor uitgebreid het woord en gaat in op het voorlopige ontwerp van de te bouwen supermarkt. Op zijn 3D-presentatie is te zien dat op het dak van de toekomstige Lidl een parkeerdek (goed voor 48 plaatsen) is gevestigd. Verder wordt bij de bouw van de gevel recht gedaan aan het verleden van het pand, dat vroeger dienst deed als tramgebouw. Dit vooraanzicht zal in ere worden hersteld. Hieronder de animatiefilm van architectenbureau BA32. Deze werd maandagavond vertoond (Tekst gaat verder na het filmpje.) https://youtu.be/5Lx1HQM_fLg Het hele pand gaat overigens eerst tegen de vlakte, waarna het in zijn geheel opnieuw wordt opgebouwd. Een gevreesd punt voor velen, de toenemende verkeersbewegingen, blijven volgens Lemstra ,,binnen de normen”. Een andere belangrijke toezegging van zijn hand: ,,De huidige parkeercapaciteit blijft gehandhaafd.” Want naast het parkeerdek, worden ook parkeerplaatsen gerealiseerd op de plaats van de voormalige CAB-kantine, die gesloopt wordt. Voor de plannen oogst de architect applaus. ,,Het ziet er keurig uit”, klinkt het vanuit de zaal. Akkerman verduidelijkt later nog de ontwikkelingen ten opzichte van Sporthart Bolsward, die op sommige plaatsen overlappen met de ruimte die de Lidl in beslag neemt. ,,De plannen van Sporthart zijn nog niet concreet. Ze zijn wel goed ontvangen, maar we gaan nu hier mee bezig.” De doublure van de beide initiatieven komt met name voort uit de vijftien openbare parkeerplaatsen die verdwijnen met de komst van de Lidl. Deze dienen gecompenseerd te worden. De locatie die de gemeente hiervoor in gedachten heeft -tegen de sportvelden aan- botst met de ideeën van Sporthart, die in hun schetsen op deze plaats een veld hebben ingetekend. Doordat de concrete invulling van een vernieuwd sportcomplex op zich laat wachten, kan hier nog geen besluit over genomen worden. ,,Als Sporthart Bolsward wel concreet wordt, gaan we die vijftien parkeerplaatsen elders compenseren. Er is al vastgelegd dat deze vijftien plaatsen Sporthart Bolsward niet in de weg morgen zitten. Het betreft dus feitelijk tijdelijke parkeerplaatsen", besluit de wethouder. Yme Gietema.