Hoedenparade op 125e Makkumer Merke

Bolsward - Een heuse hoedenparade tijdens de 125e Makkumer Merkepartij, die zaterdag verkaatst werd. Op het veld kruisten de hoofdklasse dames en heren de degens, buiten de lijnen streden de met hoofddeksels getooide toeschouwers om het mooiste geheel.

63 deelnemers betraden de rode loper. Zij werden beoordeeld door een driekoppige jury, die een winnaar aanwees in de categorie ‘trendy/chique’ en een originaliteitsprijs uitreikte. Deze ging naar de ‘Friese dames’, die op de foto geflankeerd worden door de jury en, uiterst rechts, initiator Durkje Hoeksema. Laatstgenoemde omschrijft de dag als ‘helemaal geweldig!’ ,,De opkomst was een stuk hoger dan verwacht. Ook in het publiek zaten veel mensen met een hoed op.” Gekaatst werd er ook. Bij de heren gingen de kransen wederom naar het trio Van der Bos, waar Daniël Iseger ditmaal de geblesseerde Taeke Triemstra verving. Bij de dames was het partuur Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra oppermachtig.