Gearhing en CBO Greiden willen nauwer samenwerken

BOLSWARD/EXMORRA - Binnen stichting samenwerkingsbestuur Gearhing en CBO Greiden is draagvlak voor een intensieve samenwerking. In september start een onderzoek hoe deze samenwerking gestalte kan krijgen.

Beide organisaties hebben scholen in dezelfde regio. In Winsum zijn de scholen van Gearhing en CBO De Greiden gefuseerd en per 1 augustus gebeurt dat ook in Arum. De samenwerking tussen de beide besturen is goed bevallen. Met ook andere besturen in de regio is besproken of samenwerking een meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs kan hebben. Zo werken meerdere besturen al enkele jaren samen ondermeer bij het inzetten van invalleerkrachten. Beide besturen onderzoeken nu de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking. Beide besturen wensen sterke toekomstbestendige scholen in de dorpen. Verder wil men keuzevrijheid voor ouders en leerkrachten blijven waarborgen. Het onderzoek moet duidelijk maken welke voordelen het heeft de krachten te bundelen.