Stadhuis Bolsward: partijen positief over plan, zorgen om exploitatiekosten

BOLSWARD -   De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het plan om het stadhuis van Bolsward te verbouwen en het Historisch Centrum Westergo te realiseren.

Zo krijgen de drie Bolswarder musea – die worden samengevoegd tot Museum Bolsward-, de bibliotheek, het gemeenteloket, de gemeentelijke kunstcollectie en ook het gemeentearchief onderdak in het nieuwe centrum. Daarnaast is ruimte voor horeca en dient het rijksmonument als toeristeninformatiepunt. Vanuit de raad kwamen veel complimenten voor de plannen. Het stadhuis krijgt volgens Petra van den Akker (CDA) ,,eindelijk waar het recht op heeft.” Zij ziet het als trekpleister voor een breed regionaal, nationaal en misschien zelfs wel internationaal publiek. Veel collega’s deelden die positieve woorden. Hielke Bandstra van de VVD is blij dat er na ,,jaren zoeken eindelijk een goede invulling voor het stadhuis gevonden is”. ,,Soms is het goed om niet al te snel en niet al te ad hoc te beslissen. De toekomst zal uitwijzen of dit voorstel het beste is.” Djoke de Jong (PvdA) sprak van een ,,enorm fijn plan”. Haar collega Fried Didden meer uitgesproken: ,,Ik had dit graag als hamerstuk gezien. Voordat de boel in elkaar stort: beginnen.” Wethouder Mirjam Bakker nam de lofuitingen dankbaar in ontvangst. ,,Ontzettend bedankt voor de complimenten. Wij als college zijn ook heel erg blij dat we na zo’n lang proces tot zoiets moois zijn gekomen, met zo’n duurzame invulling. Met name door onze wettelijke archieffunctie hierin te plaatsen. Op deze manier kunnen we onze rijke historie in de etalage zetten, zodat heel Bolsward, Súdwest-Fryslân en de regio hiervan kan genieten. We gaan er voor. Het is een ambitieus plan, dan mag wel gezegd worden. Maar zoals het er nu ligt, hebben wij er als college echt alle geloof in dat dit hét plan is.” Naast de positieve woorden was er ook een punt van kritiek. De jaarlijkse exploitatiekosten vallen met ruim twee ton hoger uit dan begroot. Hier kon de wethouder niet direct een antwoord op geven. De exploitatieopzet vereist een grondiger analyse en dus meer tijd. In de raadsvergadering van 5 oktober wordt een meer gedegen opzet voorgelegd aan de raad. Het voorlopige ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief plan. Aan de hand hiervan zal eind dit jaar een aannemer gecontracteerd worden. Daarbij is de planning om in de tweede helft van 2018 te beginnen met de nieuw te bouwen archiefruimte. Het totale project moet eind 2019 gereed zijn.