Jaap Zwart in Martinikerk Easterein

Easterein - Jaap Zwart geeft het volgende concert  van dit seizoen in de Martinikerk in Easterein en wel donderdag 3 augustus om 20.00 uur.

Jaap Zwart, geboren in 1955 in Zaandam, kreeg  zijn muzikale basisopleiding van zijn vader, Jaap Zwart, één van de zonen van de beroemde organist Jan Zwart. Aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam studeerde hij hoofdvak piano bij Jan Kruyt, waarvoor hij in 1977 het einddiploma behaalde. Bij Simon C. Jansen studeerde hij hoofdvak orgel. In 1979 behaalde hij het Solistendiploma met onderwijsbevoegdheid voor orgel. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag sloot hij zijn studie af met het diploma voor hoofdvak Theorie der Muziek. Hij is docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (Utrechts Conservatorium en Nederlandse Beiaardschool) in de vakken Theorie, Analytisch studeren en Improvisatie. Jaap Zwart jr. heeft een drukke concertpraktijk. Als organist toont hij een bijzondere belangstelling voor het Franse en Duitse romantische repertoire, met een voorkeur voor grote, onbekende werken. In Easterein speelt Jaap Zwart : 1.Voluntary VII Op. 5  - J. Stanley 2. Organ Concerto in d minor - G.F. Händel 3. Prelude, Air and Gavotte - S. Wesley 4. A Trumpet Minuet   A. Hollins  5. Drie orgelliederen - Jan Zwart (1877-1937) 6. Preludium over Psalm 21  - Jaap Zwart 7. Improvisatie - Jaap Zwart  8. Fantasie en Fuga in g BWV 542, - J.S. Bach