Melissa’s blinken uit op keuring 'De Werkmanskoe'

Witmarsum -   In Witmarsum was er zaterdag 22 juli weer een keuring van de geitenfokvereniging 'De Werkmanskoe' en vulde het kampje bij Melle v.d. Witte zich weer met fokkers,  geiten en publiek.

Om 9.30 uur gingen de keurmeesters D. de Jong en H. Hoekstra van start en werden de geiten de ring in gebracht. Ruim 40 Toggenburgers, Bonte en Witte geiten werden bekeken en gekeurd op onder andere bouw, ontwikkeling en het uier. Na elke ronde werd er door de keurmeester uitgelegd wat de plus- en minpunten waren van de geiten, zodat niet alleen de eigenaren maar ook het vele publiek, goed mee kon komen in de visie over wat nu melktypisch is en graag gezien wordt bij de dieren. Na alle rondes mochten alle geiten die in aanmerking kwamen voor “Beste Uier”, de ring weer in om te strijden om deze titel. Winnares werd Lola 8 van fokker Joris de Jong, die nu voor het eerst zijn naam mag bijschrijven op de wisselbeker. Daarna was het tijd voor de massaal aanwezige jeugd, voor hen was er een speciale rubriek. Alle aanwezige kinderen kwamen de keuringsring in en mochten een geitenlam voorbrengen om te ervaren hoe het in zijn werk gaat. Dit is elk jaar weer een bijzondere gebeurtenis, want de meeste kinderen hebben thuis geen geiten en vinden het ronduit prachtig. Na afloop kreeg alle kinderen een medaille als aandenken. Na de traditionele verloting, met veel prijzen en een mooi Toggenburgerlam als hoofdprijs, was het tijd voor de slotrondes: de kampioensrondes. Per categorie (Bont, Wit en Toggenburger) werden de kampioenen en reservekampioenen benoemd. Het werd voor de keurmeesters steeds lastiger, want de kwaliteit van de geiten was erg goed te noemen. Toen uit deze kampioenen vervolgens de dagkampioenen gekozen moesten worden, duurde het dan ook lang voor de heren er uit waren. Uiteindelijk werden de witte geit Melissa en het witte geitenlam Melissa 3, moeder en dochter, van Sietske Nauta uit Sexbierum deze titels toebedeeld. Nog maar kort geleden heeft zij, samen met haar familie, deze passie van haar wijlen echtgenoot (Willem Nauta) overgenomen en met liefde voortgezet. Trots en met een traan in de ogen werden de bekers door haar in ontvangst genomen. Uitslagen: Bonte lammeren: Kamp. Sita 59, G. Strikwerda (Burgwerd); Res.Kamp. Rypeinster Sjouckje 60, J. Ludema (Koudum) Witte lammeren: Kamp. Melissa 3, S. Nauta-Mollema (Sexbierum); Res.Kamp. Gernsterper Wilma 51, Comb. Baarda (Witmarsum) Toggenburger lammeren: Lotje 93, J. de Jong (Achlum); Kina 25, J. Nauta (Wijnaldum) 1 Jarig Bont: Kamp. Sita 53, G. Strikwerda (Burgwerd) 1 Jarig Wit: Kamp. Lianne 1, J. Nauta (Wijnaldum); Res.Kamp. Minou 5, J. Nauta (Wijnaldum) 1 Jarig Toggenburger: Lisa 81, J. de Jong (Achlum); Res.Kamp. Lotje 82, J. de Jong (Achlum) 2 Jaar en ouder Bont: Kamp. Sita 48, G. Strikwerda (Burgwerd) 2 Jaar en ouder Wit: Kamp. Melissa, S. Nauta-Mollema (Sexbierum), Res.Kamp. Gernsterper Wilma 39, Comb. Baarda (Witmarsum) 2 Jaar en ouder Toggenburger: Kamp. Boarnster Frea, comb. Meekma (Witmarsum), Res.Kamp. Lola 8, J. de Jong (Achlum) Beste Uier: Lola 8, J. de Jong, Achlum Dagkampioen Geiten: Melissa, S. Nauta-Mollema, Sexbierum Dagkampioen Lammeren: Melissa 3, S. Nauta-Mollema, Sexbierum