Grutte Pier De Verzoening, vaar mee met de vredesvloot

Kimswerd -  PeerGrouP Locatietheater houdt zaterdag 23 september in samenwerking met inwoners van Medemblik en Kimswerd De Verzoening; een grote verzoeningsdag ter nagedachtenis aan het Beleg van Medemblik in 1517 door de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier.

Met een vredesvloot steken bewoners van Kimswerd het IJsselmeer over en reiken daar de hand aan de bewoners van Medemblik. Het doel is een vriendschapsband te smeden tussen de twee historische plaatsen. Achtergrond In 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de Hollanders bij Medemblik werden belegerd door Grutte Pier en zijn leger De Arumer Zwarte Hoop. De bevolking kon op tijd vluchten naar het kasteel van Medemblik en hield onder leiding van kasteelheer Joost van Buren dapper stand. Uiteindelijk moest Pier het beleg opgeven. Na plundering en brandstichting van de verlaten huizen toog Pier met zijn leger naar het volgende dorp. Tijdens De Verzoening bieden de inwoners van Kimswerd na vijf eeuwen officieel hun excuses voor het drama aangericht door hun dorpsgenoot. Opzet van de dag is dat de inwoners van Medemblik de vredesvloot van Kimswerd feestelijk onthalen in de haven en vervolgens in optocht langs historische plekken in het dorp gaan. Gedurende de optocht sluiten steeds meer Medemblikkers aan om uiteindelijk bij Kasteel Radboud te arriveren. Hier zal de vriendschapsband tussen beide plaatsen op symbolische wijze ‘officieel’ worden gemaakt middels een handdruk tussen de burgemeesters van de gemeente Sùdwest Fryslân (Hayo Apotheker) en de gemeente Medemblik (Frank Streng). De dag zal eindigen met De Nacht van Pier, een kroegentocht in het historische centrum van Medemblik. De Vredesvloot Iedereen kan deel uitmaken van dit bijzondere evenement. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij de Friese vredesvloot en meevaren naar de overkant. De vloot vaart ’s ochtends uit vanuit de haven van Harlingen, maar deelnemende boten kunnen natuurlijk ook vertrekken vanuit een andere Friese haven (bijvoorbeeld Makkum, Workum, Hindeloopen, Stavoren en Lemmer). De vloot wordt vroeg in de middag verwelkomd in de Oosterhaven van Medemblik. Deelnemers aan de vloot varen met hun eigen boot oals passagier op een charterschip mee naar de overkant. De vloot vaart op zondagochtend terug naar Harlingen. Meer informatie en aanmelden voor de Vredesvloot (tot en met 1 september) via de website van PeerGrouP www.peergroup.nl Het evenement De Verzoening wordt georganiseerd door PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland , het Friese dorp Kimswerd en de stad Medemblik. In de winter 2017/2018 komt PeerGrouP met het derde deel van de trilogie: Grutte Pier – De Besinning. Met Grutte Pier – De Besinning blikt Pier terug op zijn leven en zijn strijd voor een vrij Friesland. De voorstelling wordt gespeeld in Kimswerd, Medemblik en Sneek in de maanden december en januari, met een kleine cast en voor een publiek van ongeveer 100 man. Grutte Pier (Grote Pier) Op 29 januari 1515 werd het Friese dorp Kimswerd geplunderd en in de brand gestoken door Saksische huurlingen. Ook de boerderij van Pier Gerlofs Donia ging in vlammen op. Hij verloor zijn vrouw en een van zijn twee kinderen. Uit wraak over dit bloedig onrecht richtte Pier zijn eigen rebellenleger ‘De Arumer Zwarte Hoop’ op, een bonte verzameling boeren, verarmde edelen, bandieten en struikrovers die dood en verderf zaaiden onder de Saksen en Hollanders. Door zijn onverschrokkenheid, reusachtige gestalte en bovenmenselijke kracht kreeg Pier de bijnaam ‘Grutte Pier’. Saksen, Gelren en Hollanders Georg van Saksen was hertog van Saksen en regeerde met straffe hand over Friesland. Hij voerde belasting in en wie niet wilde betalen kreeg te maken met de Zwarte Hoop: een knokploeg van nietsontziende Saksische huurlingen. Karel van Gelre (Gelderland) had ook zijn oog op Friesland laten vallen en wierp zich op als bevrijder van het Saksische bewind. Na een inval bij Stavoren viel Zuidwest- Friesland in Gelderse handen. Het was het begin van een oorlog die 9 jaar zou duren. Gedreven door wraakzucht op de Saksen koos Pier de zijde van Karel van Gelre. De in het nauw gedreven Georg van Saksen verkocht zijn rechten op Friesland aan de Graaf van Holland en koning van Spanje Karel V. Zo veranderde de strijd tegen de Saksen in een strijd tegen de Hollanders. Zuiderzee Pier en zijn leger De Arumer Swarte Heap waren de schrik van de Zuiderzee. In de grootste zeeslag uit zijn loopbaan wist Pier 28 Hollandse schepen te kapen. De 500 bemanningsleden die levend in handen van de Friezen vielen, werden zonder pardon overboord geworpen. De Hollanders gaven Pier de bijnaam ‘Kruis der Hollanders. Beleg van Medemblik (1517) Grutte Pier en zijn leger De Arumer Zwarte Hoop (ook wel Gelderse Friezen geheten) belegerden Medemblik. Uiteindelijk slaagden de belegeraars er niet in om het kasteel binnen te dringen en de kasteelheer Joost van Buren, die de bewoners van Medemblik binnen had gelaten, wist veel van hen zodoende ook tegen onheil te beschermen. Veel van de houten huizen waaruit in die dagen de steden nog bestonden werden geplunderd en vervolgens platgebrand. Dat het dodental toch nog binnen te perken bleef, was toe te schrijven aan het optreden van kasteelheer Van Buren.