Pim Mulierspelen groot succes

Witmarsum - Deelnemers en supporters uit Witmarsum en omstreken zagen vrijdag 4 augustus, aan het eind van de eerste Pim Mulierspelen, Kees Jellema de titanenstrijd met sterke man Wout Zijlstra winnen.

Eerder die middag streden 110 mannen en vrouwen, opgedeeld in 14 buurtteams om de hoofdprijs van de Highland Games. Het team van camping Mounewetter, onder leiding van Danny Wakker, bleek het sterkste en slimste. Wout Zijlstra had de Zevenkamp op maat gemaakt voor jong en oud en trad zelf op als speaker. De eerste Pim Mulierspelen begonnen eerder die middag met een 3-iconen GSM-speurtocht. 150 deelnemers in 26 Buurtteams namen deel aan deze pittige tocht door Witmarsum. De teams kregen vragen over Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Naast deze denkvragen deed de speurtocht een beroep op hun durf en creativiteit. Een speciaal op maat gemaakte app, leidde de teams langs ‘nieuwsgierige’ plekken in het dorp. De winnaar was het team van de Menno Simonsstraat/Bewaarschoolstraat/oostelijk buitengebied, onder leiding van Gerda van Popta.  Het Culturele Hoofdstad LF2018 motto ‘Iepen Mienskip’ werd met succes vertaald naar het eigen dorp: Dorpsbewoners hebben nader kennis met elkaar gemaakt en hebben samen een gezellige en sportieve middag beleefd. Een werkgroep van Witmarsum 2018 is er samen met 21 buurtcoaches in geslaagd ruim 300 Witmarsumers te mobiliseren. Velen vroegen de Witmarsum 2018 organisatie om de Pim Mulierspelen voortaan een vaste plaats te geven voorafgaand aan de jaarlijkse Merke. Een mooi nieuw LF2018-dorps-initiatief dat daarmee een uitmuntende kans heeft volgend jaar opnieuw te worden georganiseerd en misschien zelfs de jaren daarna.