Tiende viering van de ‘Kleine Plechtigheid’

Blauwhuis -  Teigetje, Woelrat en Hester Witteveen nodigen geïnteresseerden uit voor de tiende viering van de ‘Kleine Plechtigheid’ ter ere van het leven en werk van Gerard Kornelis Franciscus van het Reve dinsdagmiddag 15 augustus , de feestdag ter gelegenheid van de Tenhemelopneming van de Glorievolle en Gezegende Maagd.

Op de bijgevoegde foto die Teigetje maakte op 5 december 1970, ziet men Gerard die even pauzeert terwijl hij een ligusterhaag plant tegen de lage muur voor zijn nieuwe schrijfkamer ‘Pati et Contemni’ in Huize Het Gras. Deze muur is later verwijderd, maar de ligusterhaag staat er nog steeds. De koffiedrinkbeker wordt bewaard door Tijger en Woelrat. Het programma: Om 17.00 uur, in de Sint Vituskerk in Blauwhuis: ● aanvang van de Kleine Plechtigheid; meegebrachte bloemen worden voor het Mariabeeld opgesteld ● voorlezen van gedichten van Gerard ● Kathleen Ferrier zingt ● collecte voor het onderhoud en het in stand houden van deze bijzondere kerk van dr. Pierre Cuypers uit 1869 buiten in Greonterp bij Huize Het Gras: ● Hans Wiegel, Gregor Eijs en Tijger en Woelrat schenken rode wijn ● Hans Galema luidt de oude klok op het kerkhofje ● voorlezen uit werk en brieven van Gerard Sicco Rijpma zorgt voor de geluidsversterking en eenvoudige zitbanken. Men kan  natuurlijk ook zelf een vouwstoeltje meenemen. Café de Freonskip, Blauwhuis: ● Afsluiting van deze tiende viering in dit Reviaanse, historische café waar op dit moment de mini-tentoonstelling ‘Graf te Blauwhuis’ te zien is.