Bolsward in beeld voor hoofdlocatie buitendienst

Bolsward - De gemeentelijke buitendienst van Sudwest-Fryslân wordt vanaf 2019 geconcentreerd aan de Exmorraweg in Bolsward.

Er wordt al sinds 2011 (na de herindeling) gesproken over de huisvesting van de gemeentelijke buitendienst. Nu nog zijn de medewerkers verdeeld over twintig plekken. Een raadsmeerderheid heeft al aangegeven een voorkeur voor de locatie in Bolsward te hebben boven de Wetterskipsdyk in Sneek. Na de zomer wordt de locatie door de raad vastgesteld alsmede een globaal ontwerp van het terrein. (bron: Leeuwarder Courant)