Dansproject voor Parkinsonpatiënten van start in Bolsward

BOLSWARD - Stichting Parkinson in beweging start onder andere in Bolsward het project 'Dans op recept'. Dansen heeft een heilzame werking op mensen met Parkinson. Onderzoek toont aan dat zij zich beter voelen door het dansen. Hun balans wordt beter en ze kunnen beter onthouden. De provincie Fryslân stelt er € 59.960,- voor beschikbaar.

Een dansdocent en een fysiotherapeut ontwikkelden danslessen voor Parkinsonpatiënten. Achttien deelnemers volgen de lessen, die nu alleen nog in Leeuwarden zijn. Met het project ‘Dans op recept’ komen er ook lessen in Drachten, Heerenveen, Dokkum, Bolsward, Sneek en Harlingen. Dansdocenten die de lessen gaan geven, krijgen een speciale training. De subsidie van de provincie komt uit het  Uitvoeringsprogramma zorgeconomie. Dit programma heeft tot doel de samenwerking tussen de zorgsector en het MKB te vergroten en innovatie in het MKB te stimuleren. ‘Dans op recept’ draagt bovendien bij aan minder zorgkosten en is een impuls voor cultuurparticipatie en het welzijn van de patiënten.