Martzen Deinum Koningin van de Gouden Wilhelmina Partij

Menaam -  Martzen Deinum uit Wommels werd zaterdag uitgeroepen tot Koningin van de Gouden Wilhelmina Partij in Menaam.

Samen met  Elly Hofman (Dronrijp)  en Marte Altenburg (Grou) was ze in de finale te sterken voor het partuur Ilse Tuinenga (Berlikum), Wiljo Sybrandy (Leeuwarden) en Manon Scheepstra (Huizum). Het is Marte die vanuit het voorperk als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 4-4 6-4. Elly lijkt vervolgens met haar maten de beste papieren te hebben voor de eindoverwinning in Menaam en komen zelfs op een wedstrijd punt als het daarop verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. Het is echter Manon die op de goede plek in het tussenspel staat en de bal voor de kaats weet te keren zodat de balans terug keert op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie deze editie van de Gouden Wilhelminapartij zal winnen. Het is Martzen die winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 5-5 6-2.  De derde prijs was voor Marije van der Meer (Huizum) , Klasine Huistra (Reduzum) en Annelien Broersma (Leeuwarden). De dames hoofdklas had ook zondag de kaatstas weer in gepakt. Ditmaal ging de reis naar Wergea. Ze waren daar te gast bij kaatsvereniging 'Het Oosten.' Het werd de 8ste vrije formatie overwinning voor partuur Ilse dit seizoen. Eerste prijs: Ilse Tuinenga, WIljo Sybrandy Leeuwarden, Manon Scheepstra. Tweede prijs: Elly Hofman Dronrijp, Marte Altenburg, Martzen Deinum. Derde prijs: Nicole Hempenius, Sandra Hofstra, Harmke Siegersma.