Start lotgenotengroep steun bij verdriet en verlatenheid

Sneek - Het komend najaar start Humanitas Zuidwest Friesland weer een lotgenotengroep voor steun bij verdriet en verlatenheid. Rouwen is heel moeilijk en hoe je dat moet doen kan niemand je vertellen. De vrijwilligers van Humanitas kunnen helpen om dit grote verdriet bespreekbaar te maken en hierbij te ondersteunen.

Kent u het gevoel van verlatenheid, verdriet en de wanhoop na het verlies van een geliefd iemand? Na de drukte van de eerste weken krijg je misschien een heel eenzame periode, je denkt “heeft het allemaal nog wel zin?” Maar ook “ik moet flink zijn!" Door met elkaar in gesprek te gaan ervaar je herkenning en begrip. Het is ook mogelijk dat een vrijwilliger bij u thuis komt voor een persoonlijk gesprek. Voor informatie en opgave  Tetsie Reinsma via tel.nr. 0517-854985 (b.g.g. 06-41951960). De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.