Favoriete parturen treffen elkaar in eerste omloop Frouljus PC

Weidum - In Weidum wordt woensdag om 11:00 uur de Dames PC verkaatst. Twaalf parturen strijden om de winst. De loting was maandagavond.

De favoriete parturen van Ilse Tuinenga en Anne Monfils treffen elkaar in de eerste omloop. Dit is de wedstrijdlijst.
1. Joukje Kuperus Maaike Osinga Iris van der Veen 2. Louise Krol Imke van der Leest Sjanet Wijnia
3. Ilse Tuinenga Wiljo Sijbrandij Manon Scheepstra 4. Anne Monfils Nynke Sijbrandij Marrit Zeinstra
5. Anna-Brecht Bruinsma Mariska Hoogland Melissa Rianne Hiemstra 6. Nicole Hempenius Sandra Hofstra Harmke Siegersma
7. Tineke Dijkstra Hermine Sytema Jeske de Boer 8. Elly Hofman Marte Altenburg Martzen Deinum
9. Jeanette Jansma Sigrid de Jong Marije Hellinga 10. Jildou Sweering Martine Tiemersma Jennie Terpstra
11. Sietske Okkema Marije Hiemstra Nynke Sinnema 12. Marije van der Meer Klasine Huistra Annelien Broersma