COLUMN | Slapen

Bolsward - Iets wat ik mij een enkele keer weleens heb afgevraagd is het volgende: “ In hoeverre weten jonge kinderen eigenlijk wat slapen is”. “Op die vraag zal men wel nooit een antwoord krijgen”, bedacht ik mij toen.

Maar na een bepaalde uitspraak van een vierjarig jongetje is mij daarover wel iets meer duidelijk geworden. “Mijn opa slaapt hard”, zei dat jongetje namelijk, nadat hij op zeker moment te weten was gekomen dat zijn opa in slaap was gevallen. “Weer zo’n uitspraak uit de mond van een kind waarvan de ware betekenis onduidelijk is”, dacht ik in eerste instantie. Tenminste tot het moment dat dat jongetje een tijdje later ook over zijn zusje zei dat zij hard sliep. Zijn zusje was in die dagen erg verkouden. En net zoals volwassenen, kunnen kinderen onder die omstandigheden ook weleens snurken. En ja, zijn zusje had in die tijd tijdens haar slaap ook werkelijk wel gesnurkt. Nu is het mij duidelijk wat het jongetje bedoelt met de uitdrukking: “hard slapen”, bedacht ik mij. Als mensen slapen zonder dat zij snurken, hebben zij over het algemeen een, regelmatige en duidelijk hoorbare manier van ademhalen. Dat was dat jonge kind blijkbaar al opgevallen. En blijkbaar was bij dat kind de gedachte opgekomen dat die typerende wijze van ademhalen datgene is wat mensen “slapen” noemen. En ja, als dat slapen dan op zeker moment luidruchtiger wordt dan normaal het geval is, dan is het goed te verklaren dat dat kind de betreffende wijze van ademhalen, “hard slapen” noemt.
Jelle Ybema.