Nynke Algera start mobiele logopediekliniek

BOLSWARD - De Bolswardse Nynke Algera is recent gestart met mobiele logopedische dienstverlening, gericht op volwassenen en ouderen. Deze dienstverlening bestaat uit onderzoek, behandeling en advies op diverse logopedische gebieden. Cliënten hoeven daarvoor de deur niet uit of vervoer te regelen: Algera komt bij hen thuis voor behandeling. Het aan huis behandelen is nieuw voor deze regio. ,,Het is voor de cliënten fijn om de deur niet uit te hoeven en in een vertrouwde omgeving behandeld te worden.

De verschillende behandelgebieden zijn: spraak, taal, slikken, stem en begeleiding bij dementie. Deze behandelgebieden kunnen voort komen uit verschillende ziektebeelden zoals een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson en andere neurologische aandoeningen of het natuurlijk ouder worden.

Meer informatie op nynkealgeralogopedie.nl