Pietie de Boer ‘Beantsje fan it jier’

KOUDUM - Pietie de Boer is zeer actief in het vrijwilligersleven binnen Koudum. Een opsomming van al haar activiteiten zou een halve pagina in beslag nemen, maar een kleine greep uit haar vrijwillige werkzaamheden: De Boer is lid van de oudercommissie De Welle, is actief als gastvrouw van de Gelagkamer in Koudum en voorziet de marktlui van koffie. Om over haar verdiensten voor de doopsgezinde Kerk en de bibliotheek nog maar te zwijgen.

Al die inspanningen kwamen Pietie de Boer te staan op de titel ‘Beantsje fan it jier’, een eretitel die in Koudum jaarlijks wordt uitgereikt aan diegene die zich verdienstelijk maakt voor het dorp. Een commissie van ‘âld Beantsjes’ was overtuigend in haar oordeel om De Boer te nomineren.

Zij kreeg de onderscheiding uit handen van Bas Oosterbaan, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum tijdens het matinee in de Koudumer feestweek. Onder daverend applaus en luid gejuich werd De Boer naar voren gehaald. Compleet overrompeld nam ze het prachtige Beantsje speldje in ontvangst. ,,Ik haw der gjin wurden foar”, was het eerste wat ze kon uitbrengen.

Na de uitreiking van het speldje, de oorkonde en een taart, werd Pietie toegezongen door vijf leden van Irop; Ypie Semplonius, Anja Bergsma, Ingrid Boxum, Ilse Hooijmeijer en Bas Oosterbaan. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore: Bean, bean fan it jier!

Dit jaar werd het Beantsje speldje voor het eerst ontworpen en gemaakt door de Koudumer goudsmid Petra van der Beek.