Mink de Vries verzorgt lezing over Moderne Devotie in Friesland

BOLSWARD - Actueel Modern Devoot Mink de Vries verzorgt vrijdag 6 oktober een avond over de Moderne Devotie in Friesland in het Convent in Bolsward.

Mink de Vries is leraar, schrijver en gids, maar ook coördinator van de Actuele(postmoderne) devotiebeweging in Nederland. Hij zal een lezing verzorgen over deze hervormings- en vernieuwingsbeweging, die opkwam aan het einde van de veertiende eeuw en grote invloed heeft gehad op kerk en samenleving. Bijna alle kerken, steden en kloostergemeenschappen in Nederland werden sterk beïnvloed door deze beweging. Ook in Friesland dragen infrastructuur, landbouw, onderwijs, cultuur , geestelijkheid en zorg nog de sporen van de Moderne Devotie. Zelfs de taal in Sneek, Franeker en Leeuwarden is er door veranderd. Moderne Devotie hechtte grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de gelovige. Ze vonden een balans tussen: woord en daad, innerlijk en uiterlijk geloof, stilte en toewijding. Mink de Vries heeft afgelopen voorjaar een driedaagse pelgrimage gemaakt langs alle Friese dorpen en steden die schatplichtig zijn aan de Moderne Devotie. Hij bezocht onder andere Achlum, Bolsward, Workum, Sneek, Franeker, Harlingen, Burgum, Dokkum en Haskerdijken. Ook Titus Brandsma leefde als een bekende moderne devoot uit de vorige eeuw. ,,Hij had die kenmerkende dubbelheid: hij was mysticus en had hart voor de samenleving”, aldus Mink de Vries. De Vries hertaalde de Navolging van Christus, van Thomas a Kempis, in de taal van nu. Deze avond zal hij een lezing verzorgen over Moderne Devotie, de geschiedenis maar ook over haar betekenis in het heden, met daarbij speciale aandacht voor de activiteiten van deze beweging in Friesland, specifiek ook in West Friesland. Hij presenteert daarbij ook een Devotie- Route door West Friesland waarbij Menno Simons, Titus Brandsma, Thomas a Kempis, Nyekleaster, de schuilkerken en bedevaarst- en pelgrimsroutes, aanbod komen. De avond is open voor iedereen, de Moderne Devotie raakt namelijk alle facetten van het samenleven. Van cultuurhistorie tot zorggemeenschap, van toerisme tot geestelijkheid. Opgave is niet nodig. De avond begint om 19.45 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.