Provinciale Staten: 6 miljoen extra voor tunnels N359

BOLSWARD - De werkgroep Westergoawei is zeer verheugd nu de Provinciale Staten 6 miljoen extra beschikbaar gesteld hebben voor het veilig maken van de drie beruchte kruisingen in de N359, bij Bolsward Noord (Siewerd), Burcherterhoek en Wommels Noord.

De werkgroep is meer dan tien jaar aan het strijden voor een veilige overgang voor deze kruispunten, waar al veel ongelukken gebeurd zijn, helaas ook met fatale afloop. In 2013 is een middag georganiseerd voor statenleden en gemeentes waar de problematiek van de onveilige kruisingen naar voren is gebracht. Er is na afloop een rondrit langs de kruisingen gemaakt om de onveiligheid nogmaals te benadrukken. 17 november 2014 hebben de Provinciale Staten 18 miljoen beschikbaar gesteld om de onveilige knelpunten op te lossen, hiervan was 15 miljoen voor de N359. Na de provinciale verkiezingen werd tijdens de coalitieonderhandelingen 3 miljoen van het budget gehaald. Wommels Zuid is intussen op een sobere wijze aangepast door van de bajonetkruising een soort rotonde te maken. Om aanvullend budget vrij te maken eiste de provinciale politiek dat eerst zorgvuldig alle alternatieve mogelijkheden grondig werden uitgewerkt, inclusief de bijbehorende kosten. Door een extern bureau zijn verschillende mogelijkheden bekeken, van stoplichten, tunnels, rotondes tot aan viaducten. Omdat het een stroomweg (100-km weg) is van Leeuwarden tot Bolsward is het alleen mogelijk om hier ongelijkvloerse kruisingen te maken. Het heeft al met al zo’n 2 jaar geduurd voordat alle informatie boven tafel was. Omdat viaducten te veel impact hebben op het landschap, is in samenspraak met de werkgroep, gekozen voor zogenaamde halfverdiepte tunnels. Het werd duidelijk dat er een tekort op de begroting was van 6 miljoen euro. Gedeputeerde Staten ging hier al wel snel mee akkoord, maar om het door Provinciale Staten te krijgen moest er nog flink gelobbyd worden In de Provinciale Staten-vergadering van 27 september hebben de leden unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van de extra 6 miljoen. Volgens planning moeten de werkzaamheden over vier jaar afgerond zijn.