Aanloop verkiezingen | PvdA: eerlijk werk met een passend salaris

Bolsward - In de weken op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen laat het Bolswards Nieuwsblad de lijsttrekkers van de negen partijen aan de hand van tien vragen aan het woord. Deze week is het de beurt aan Stella van Gent, lijsttrekker van de PvdA.

Momenteel is Van Gent wethouder van onder meer sociale zaken en onderwijs. Ze benadrukt dat duurzaamheid de leidraad in nagenoeg alle ontwikkelingen is. 1. Welk thema wilt u als lijsttrekker het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? Werk. Dat wil zeggen eerlijk werk met een passend salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een vast contract voor iedereen. Iedereen heeft talenten en toegevoegde waarde, dus iedereen doet mee in de maatschappij. 2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige raadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? Bezuinigingen. De vorige verkiezingen vonden plaats in een tijd van economische neergang. Nu, blijven we natuurlijk scherp kijken waaraan we ons gemeenschapsgeld uitgeven. 3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Sneek enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand? Door het kernenbeleid is er een kleine afstand. De afgelopen periode hebben we door veel te investeren in onze 74 kernen (steden en dorpen) en door de inzet van onze dorpen- en wijkcoördinatoren, veel contact met alle kernen. Daarnaast heeft de PvdA gezorgd voor een extra investering van 1 miljoen in de Mienskipsgelden, zodat er ook voldoende investeringsruimte is voor dat wat nodig is. 4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in Súdwest-Fryslân inzake de het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Dat is een prima ontwikkeling. Het duale bestel zorgt ervoor dat de gemeenteraad een goede controlerende functie heeft op Burgemeester & Wethouders. Ieder heeft zijn eigen rol en taak en belangenverstrengeling blijft zo tot een minimum beperkt. 5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van de PvdA voor de komende herindelingsverkiezingen? De kandidatenlijst van de PvdA kent een goede mix tussen gouwe ouwe en nieuwe kanjers. Meest opvallend is het jonge ambitieuze debattalent Habtamu de Hoop uit Wommels. Door zijn optredens in 'Op weg naar het Lagerhuis' maakte hij al veel indruk op tv. Verder ben ik de enthousiaste lijsttrekker, en momenteel deskundig aan de slag als wethouder. Nummer twee op de lijst is de gedreven fractievoorzitter Johan Feenstra. 6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van de PvdA een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Door extra te investeren in het milieu en duurzaamheid kunnen we economische groei realiseren. We hebben een Deltaplan voor duurzaamheid nodig. Investeren in duurzaamheid en een circulaire economie zal laten zien dat economische groei prima hand in hand gaat met een duurzame wereld. 7. In welke opzichten is Súdwest-Fryslân een krimpgebied? En in welke opzichten niet? We zien de krimp het sterkst in de leerlingaantallen. Die zullen de komende tien jaar met een derde dalen. Waar we nu nog 9000 basisschoolleerlingen hebben in de hele gemeente, zijn er over tien jaar nog 6000. Dat heeft invloed op de kinderopvang, de hoeveelheid, de grootte en spreiding van de scholen. Als we kijken naar ouderen en vergrijzing zien we geen krimp, integendeel. In de ouderenzorg neemt de vraag toe en staat ons een uitdaging te wachten om voldoende personeel en goede voorzieningen op peil te houden. 8. Wat gaat er door de toevoeging van delen van Littenseradiel aan het beleid Súdwest-Fryslân veranderen? En aan het imago van Súdwest-Fryslân? Voor de inwoners zal er niet veel veranderen, die blijven wonen waar ze wonen en het leven blijft hetzelfde. Het imago van SWF is dat van een actieve plattelandsgemeente en krijgt er met de komst van een deel van Littenseradiel nog meer prachtig landschap, wonderschone kernen en veel actie, zoals de Freule, erbij. 9. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in Súdwest-Fryslân teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee? Nee, het beleid van SWF kent van oudsher een sterke inhoud en heeft weinig last van populisme. De media zijn genuanceerd, intelligent en weten wat er speelt in onze gemeente. Zij doen daar soms kritisch, maar altijd prima en objectief verslag van. 10. Op welke drie thema’s hoopt de PvdA behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s? Werk: goed werk voor iedereen! Zorg: de zorgvraag is leidend, het beschikbare budget volgt daarna. Duurzaamheid: dit thema is dé leidraad voor alle ontwikkelingen.